Человек который пишет двумя руками одновременно: Как называется человек который пишет и правой и левой рукой?) — Спрашивалка

Содержание

Київський національний економічний університет

 • Університет
  • Про університет
   • Ми з України!
   • Загальні відомості
   • Матеріально-технічна база
   • Нормативно-правові документи
   • Вища економічна освіта – запорука успіху!
   • Віхи історії КНЕУ
   • Почесні Доктори КНЕУ
   • Заслужений працівник КНЕУ
   • Музей історії КНЕУ
   • Партнери
   • ІСТОРІЇ УСПІХУ ВИПУСКНИКІВ КНЕУ в проекті «ЖИВА КНИГА»
   • Здобутки
  • Ректорат
   • Склад ректорату
   • Сторінка ректора КНЕУ
   • Рішення ректорату
  • Вибори ректора 2022
  • Ради
   • Вчена рада Університету
   • Науково-методична рада
   • Наглядова рада
   • Конференція трудового колективу
   • Науково-експертна рада
  • Структурні підрозділи
   • Центр менеджменту та моніторингу якості освіти
   • Відділ ліцензування та акредитації
   • Центр інформаційно-обчислювальних систем та технологій
   • Центр професійних та суспільних комунікацій
   • Центр корпоративних зв’язків КНЕУ
   • Відділ суспільних зв’язків
   • Відділ кадрів
   • Юридичний відділ
   • Бухгалтерія
   • Відділ закупівель та постачання
   • Відділ профорієнтації
   • Господарський відділ
   • Фінансово-економічний відділ
   • Відділ діловодства та архівного зберігання документів
   • Військово-мобілізаційний відділ
   • Навчальний відділ
   • Відділ внутрішньго аудиту
   • Публічні закупівлі
   • НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО
   • Редакційно-видавничий відділ
   • Відділ з питань цивільного захисту
   • Відділ охорони праці
  • Відокремлені структурні підрозділи
   • Коледжі
   • Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
  • Міжнародні зв`язки
   • Центр міжнародної академічної мобільності
   • Проєкт DAAD-DIES
   • Інформація для іноземних громадян
   • Центр розвитку міжнародної торгівлі
  • Доступ до публічної інформації
  • Акредитація освітніх програм
  • Антикорупційні заходи
   • Подання електронної декларації
   • Плани заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції
   • Антикорупційна програма
   • Нормативно правова база
   • Повідомлення про прояви корупції
   • Новини
   • Механізм заохочення та формування культури повідомлення
  • Громадське самоврядування
   • Профспілкова організація Університету
  • Академічна доброчесність
  • Громадське обговорення
  • Оренда
  • Контакти та мапи розташування
   • Віртуальна екскурсія
   • Телефонний довідник
   • Головний корпус КНЕУ
   • 2-й, 3-й корпуси КНЕУ
   • 5-й, 6-й корпуси КНЕУ
   • 7-й корпус КНЕУ
   • Бібліотека
   • Гуртожитки: I, II, III, IV, V
   • Гуртожиток VI
   • Фізкультурно-спортивний комплекс
   • Усі об’єкти КНЕУ
  • COVID-2019
 • Факультети та інститути
  • Факультет мiжнародної економiки i менеджменту
  • Факультет маркетингу
  • Факультет управлiння персоналом, соціології та психології
  • Факультет обліку та податкового менеджменту
  • Факультет фінансів
  • Факультет економiки та управлiння
  • Юридичний інститут
  • Інститут інформаційних технологій в економіці
  • Інститут дистанційної освіти
  • Кафедра військової підготовки Університету
 • Вступникам
  • Вступникам 2022
  • Тижні відкритих дверей КНЕУ: зустрічі з факультетами
  • Персональні консультації для вступників
  • Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році
  • Правила прийому до ДВНЗ ‘КНЕУ імені Вадима Гетьман’ у 2022 році
  • Освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна»
   • Структура освітніх центрів
   • Перелік спеціальностей (освітніх програм) та конкурсних предметів для вступу на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна» у 2021 році
   • Порядок прийому для здобуття вищої освіти вступників, які проживають на тимчасово окупованій території України
   • Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення в 2021
   • Розклад вступних випробувань Крим та Донбас Україна
  • Загальна інформація для вступників
   • Вартість навчання за контрактом
   • Порядок оформлення договору
   • Ліцензія МОН про надання освітніх послуг
   • Склад приймальної комісії
   • Положення про приймальну та апеляційну комісії
   • Протоколи засідань приймальноії комісії
  • Вступ на 1 курс для здобуття освітнього ступеня ‘бакалавр’ на базі повної загальної середньої освіти
   • Перелік освітніх програм за спеціальностями 2021
   • ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022
   • Перелік документів абітурієнта при вступі на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти
   • Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення в 2022
   • Вартість навчання за контрактом БАКАЛАВР
   • Порядок подання електронних заяв на вступ
   • Рейтингові списки вступників 2022
   • Накази про зарахування 2022
   • Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі
   • Списки рекомендованних до зарахування 2022
  • Вступ на базі диплома молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра
   • Програми вступних випробувань для вступників на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
   • ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022
   • Перелік документів абітурієнта при вступі на базі ОКР молодшого спеціаліста
   • Вартість навчання за контрактом
   • Державне замовлення 2021
  • Вступ до магістратури
   • Програми ЗНО для здобувачів освітнього ступеня магістр
   • Програми вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти
   • Перелік освітніх програм за спеціальностями 2022
   • Етапи вступної компанії 2022
   • Перелік документів вступника на магістерський освітній рівень
   • Вартість навчання за контрактом Магістр
   • Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення в 2022
  • Вступ до аспірантури (доктор філософії)
  • Англомовні програми
  • Переваги навчання в КНЕУ
  • Дистанційне навчання
  • Підготовче відділення
  • Вступ для іноземців
  • Коледжі КНЕУ
   • ФАХОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ ДВНЗ „КНЕУ ім. Вадима Гетьмана”
   • Фаховий коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”
   • ВСП «Роменський фаховий коледж ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
  • Контакти та режим роботи приймальної комісії
 • Друга вища освіта
  • Навчально-науковий інститут бізнес-освіти (друга вища освіта)
  • Інститут післядипломної освіти
  • Український інститут розвитку фондового ринку
   • Магістерська програма «Фінансовий ринок»
  • Науково-освітній центр інтенсивного навчання іноземних та української мов «ІНТЕНСИВ»
  • Міжнародні сертифікаційні програми
 • Наука
  • Центр науки та інновацій
   • Про центр
   • Відділ інтелектуальної власності та наукової інформації
   • Відділ координації та моніторингу періодичних фахових видань
  • Відділ аспірантури і докторантури
  • Запобігання академічному плагіату
  • Принципи та модель підготовки докторів філософії (PhD) в університеті
  • Науково-дослідні інститути
   • Інститут вищої освіти
   • НДІ економічного розвитку
   • Інститут глобальної економічної політики
   • Інститут управлінського консультування
   • Інститут страхування
   • Інститут моделювання та інформаційних технологій в економіці
   • Інститут кредитних відносин
   • Інститут обліку
   • Інститут соціально-трудових відносин
   • Інститут маркетингу
   • Інститут інформаційно-комунікаційних технологій та систем
   • Інститут інноваційного підприємництва
   • Інститут прикладної та професійної етики
   • Інститут розвитку фінансового бізнесу
   • Французько-Український інститут менеджменту
   • Інститут інформаційних систем в економіці
   • Інститут досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца
   • Інститут соціологічних досліджень
  • Наукові заходи КНЕУ
   • План проведення наукових заходів
   • Конференції
   • Конкурси
   • Олімпіади
   • Архів подій
  • Звіти про наукову діяльність Університету
  • Наукові школи КНЕУ
   • Аграрного менеджменту
   • Бухгалтерського обліку
   • Глобального конкурентного лідерства
   • Грошово-кредитних відносин
   • Економіки п

кто это, и какими способностями наделен такой человек. Они обладают неврологическим феноменом

Амбидекстр – это человек, которому не присуще выделение ведущей руки для выполнения деятельности, функционирование обеих рук развито одинаково, действия выполняются с одинаковой силой, скоростью и точностью. Разделяют врожденных амбидекстеров и тех, кто приобрел данное качество в процессе намеренных тренировок навыка. При наблюдении связи ведущей руки с особенностями развития мозга выявлено преобладание в развитии левого полушария (логического) у правшей, а правого (интуитивно-чувствующего) – у левшей. Что бы схематично разобраться с понятием амбидекстр, кто это – можно предложить высказывание, что амбидекстрами называют людей с одинаково и гармонично развитыми обоими полушариями. Слаженная работа интуитивного видения и логического анализа дает таким людям определенные преимущества по сравнению с большинством.

При рождении любой ребенок одинаково владеет обеими руками, и лишь впоследствии образовательной системы и наставлений родителей научается выполнять действия определенной рукой, уровень владения обеими руками, который показывают дети амбидекстры, значительно превышает показатели обычных детей.

Но хотя данная особенность и кажется исключительно положительной, сопутствующими моментами могут быть отвлекаемость, сложности в процессе обучения, быстрая утомляемость, повышенная , чрезмерная эмоциональность. Переучивание и принуждение к выполнению всего одной рукой не исправит ситуацию, а только усугубит, корректировку необходимо производить в моментах выплеска и с присущей поддержкой, когда человек выполняет успешно задания обеими руками. Ведь это уникальный дар, который можно развивать, стараясь скомпенсировать негативные сопутствующие особенности.

Кто такой амбидекстр

В последнее время происходят изменения в формировании мозговой активности человечества, и наблюдаются количественные изменения процентного соотношения детей амбидекстров по отношению к тем, у кого развита одна ведущая система и действования (процент возрастает в своих измерениях от единиц до 10-15%). И если относительно недавно можно было услышать вопрос «амбидекстр, кто это?», то сейчас это качество стало знакомо, привычно и желаемо. Люди, не получившие данную особенность от рождения, развивают одинаковое владение обеими руками при помощи упражнений, выполнения привычных действий другой рукой и прочее. Что характерно, изменения не остаются на уровне простого физического функционирования, а влияют на процессы мозговой активности и ее специфики. Те, для кого ведущей рукой была правая, в процессе тренировок замечают развитие не только способности к одинаковому владению, но и открытие творческих задатков, которые раньше не проявлялись даже в глубоком детстве. Левши же замечают, как стали более способны к структурированию своего времени и планированию дальнейшей деятельности, основываясь на фактическом анализе, а не эмоциональной вспышке.

Амбидекстр особенности своего восприятия мира не может описать как что-то отличающееся от общего, чаще всего можно услышать «мне просто все равно как держать мышку». Но амбидекстрия касается не только руки, она определяет отсутствие ведущей системы относительно любой системы организма – прицельный глаз, толчковая нога, тонкораспознающее ухо, все это характерно людям с определяющей модальностью и не свойственно амбидекстру. Они могут писать всегда правой рукой в тетради, но на доске левой, визуальная система будет ведущей левой, а аудиальная правой. В зависимости от обстоятельств или по просьбе, им не составит труда поменять руку (ногу, глаз) и продолжить выполнение работы с тем же качеством.

Из-за перекрестной работы обоих полушарий, амбидекстр особенности своего мировосприятия может обозначать, как знание, без получения информации, интуитивными догадками. Тонкое чувствование мира и великолепные логические навыки помогают анализировать и считывать информацию за доли секунды, благодаря этому сочетанию кажется, что такие люди видят будущее и черпают информацию из пространства.

Амбидекстрия выглядит как особое видение мира, ведь там где привычно наблюдать только одну составляющую (или чувства, или рассуждения) амбидекстр воспринимает целый комплекс понятий. Поскольку наш мир расщеплен, и мы продолжаем делать все возможное для дальнейшего не пересечения чувств и мышления на одной плоскости, осознать какие психоэмоциональные и нервные перегрузки испытывает человек, воспринимающий картину более целостно и одновременно довольно трудно. Амбидекстрия не только дар, но и проклятие.

Амбидекстрия плюсы и минусы

Отношение к амбидекстрии довольно разноплановое, изначально, при выявлении детей с двуруким развитием такая категория считалась неполноценной, и отмечались нарушения в развитии. На данный момент такая точка зрения признана ошибочной, и амбидекстрия считается вариантом нормального развития.

Безусловно, зачатки возможностей, обусловленные амбидекстрией, могут открыть перед человеком широкие возможности для развития, но сама по себе одинаковая развитость двух полушарий не дает гарантию , точно также как не дает ее то или иное ведущее полушарие. Человек может отлично выполнять работу обеими руками, при этом быть достаточно посредственным и не проявлять каких-либо талантов, точно также как и при развитии любого из полушарий не повышается вероятность специфических достижений. В любом случае больше ситуация зависит от личных способностей человека и приложенных усилий. Хотя при всех иных одинаковых исходных данных и одинаковых приложенных усилиях в ракурсе развития, амбидекстр имеет большие шансы для развития и реализации талантов.

Преимущества развития данного навыка может широко пригодиться в решении бытовых вопросов, при занятии спортом и на спортивных же соревнованиях (уникальность некоторых спортсменов заключается в способности орудовать сразу двумя руками). Для решения интеллектуальных задач также есть свои дополнительные бонусы, так как умение мозга переключаться с легкостью между полушариями в своей работе позволяет находить нестандартные пути решения, и помогает сохранить интеллектуально-мнестические функции в сохранности до глубокой старости.

Работа мозга, при переменном переключении между полушариями, а иногда при одновременной их работе позволяет человеку увеличить объем долговременной , увеличить скорость и качество восприятия и переработки информации. Такая особенность психики дает возможность развития мультизадачности, ребенок амбидекстр с легкостью может одновременно думать над несколькими проблемами, что ранее встречалось крайне редко и сопутствовало гениальности личности. Потенциально, амбидекстр способен на новые научные открытия значительно больше, чем остальные.

Но есть и негативные моменты такой особенности, которые связаны с выбором руки для письма или выполнения другого навыка. При попадании в стандартную государственную школу с ее каноничной системой образования, ребенок амбидекстр скорее подвергается критике и эмоциональному давлению, чем поддержке в развитии своих особенностей. Из-за нетипичного способа усваивания и преобразования информации может сложиться ощущение психической недоразвитости или наличия отклонений. При грамотном подходе, оказывается, что стоит немного поменять систему обучения и такой ребенок, которого раньше считали отстающим, показывает результаты превышающие средние.

Стоит отдельно отметить эмоционально-психологические особенности, проявляющиеся в детском и подростковом возрасте. Может наблюдаться , несбалансированность эмоционального фона и неумении сдерживать эмоции. Дело тут не в характере, а в особенностях функционирования ЦНС, которая из-за активности обоих полушарий испытывает некоторые перегрузки. Так же эмоциональная сфера остается постоянно включенной, т.е. в те моменты, когда люди с ведущим полушарием могут отключиться от переживаний, уйдя в рассуждения или работу, то амбидекстер продолжает испытывать чувства в полную силу, при этом логически анализируя. Отсюда нервные срывы, напряженные отношения с окружающими, повышенная активность. С возрастом человек учится находить собственные способы совладания с такими своими реакциями, при помощи окружения это происходит быстрее.

Начало обучения и первые шаги в школьной системе важный и трудный адаптационно шаг для человека. Учитывая особенности характера ребенка амбидекстра, можно помочь ему на подготовительном этапе.

При работе с детьми амбидекстрами основной проблемой воспитателей будет их гиперактивность. Ругать ребенка, ставить в угол и наказывать бесполезно, все, что вызовет подобный метод – это сопротивление, усиление агрессивных черт и уход в оборону вместо сотрудничества. Таких детей необходимо всегда держать в поле зрения, выбирать для них места впереди. Вместо того чтобы ограничивать старайтесь направлять энергию в русло познания и созидания.

Как воспитывать амбидекстра? Дети амбидекстры чаще всего балуются и активничают тогда, когда им становится скучно, ведь схватывают информацию они быстрее других, думают на несколько шагов вперед. Хорошо, если такому ребенку поручить роль помощника, дать ответственное задание или выполнение какой-либо дополнительной функции к основному заданию. Например, когда все вырезают аппликацию, малыша можно попросить попутно посчитать, сколько цветов было для нее использовано, какие фигуры самые популярные, и отметить, у кого из ребят работы схожи. Мультизадачность их мыслительного процесса позволит выполнить такое задание и не даст заскучать.

Важна эмоциональная поддержка и сохранение ровного тона и настроения воспитателем, когда ребенок чем-то взволнован. Ваша уравновешенность немного успокоит его, а также послужит примером того как можно справляться со своими эмоциями в будущем.

Для таких детей исключено давление в выборе ведущей руки и способа достижения результата. Вы можете сопровождать, помогать советами, задавать вопросы, предлагать попробовать разные варианты, но не переучивать, и не давить авторитетом, что какой-то из способов верный. Исследуйте мир вместе, и возможно, благодаря новому взгляду на прежние вещи вы сможете открыть для себя много новых решений и применений обычных вещей, которые подскажет вам ребенок.

Часто в СМИ можно услышать про удивительных людей – амбидекстров. В упоминаемых сюжетах и историях эти люди поражают своими способностями, запоминаются и мотивируют попробовать сделать то же самое, что и они.

Амбидекстр — это человек, который может одновременно писать двумя руками. При этом количество слов может быть различным. Это могут быть вовсе разные предложения.

Многие люди не знают о таких своих особенностях. Поэтому Вы также можете оказаться таким уникальным человеком. Итак, проверим, амбидекстр ли Вы?

Всё может измениться буквально за один день. Особенно если не сидеть сложа руки.
Мэг Джей. Важные годы: Почему не стоит откладывать жизнь на потом

Амбидекстр – кто это?

Амбидекстр — это человек, который может совершать действия в течении определенного времени, без дискомфорта и усилий обоими руками . Ученые считают, что такая особенность может быть как врожденной, так и приобретенной.

Многие люди интересуются, а можно ли стать амбидекстром? Конечно можно, хоть шанс и остается небольшим. Главное – работать над развитием своих полушарий мозга. Эту психологическую характеристику человек может самостоятельно изменить.

Чтобы разобраться, как правильно усовершенствовать себя, необходимо узнать суть понятия «амбидeкcтpия». Многие знают выражение «ведущая рука». Другими словами, у каждого человека одна из рук функционирует активнее другой.
В современном мире больше людей, которые зачастую пользуются правой рукой (едят, держат предметы, пишут).

По статистическим данным известно, что левшей намного меньше. Но многие считают, что большое количество таких людей было переучено в детстве. Их принудили использовать правую руку в качестве ведущей.

Специалисты утверждают, что ведущая рука – это наглядное проявление более развитого полушария. У левшей более развито правое полушарие, отвечающее за интуитивное, эмоциональное наполнение всего окружающего, целостность восприятия, ассоциативного мышления, восприятие музыки и оттенков. А у правшей – левой, отвечающее за логику. У них проявляются способности к хорошей калиграфии и чтению, запоминанию точных сведений и иностранных языков.

Амбидекстрия — что это такое?


В определении этого понятия говорится, что существует небольшой процент людей, у которых нельзя выделить основную «рабочую» руку.

Aмбидeкcтpия – достаточно редкое явление, которое характеризуется одинаковым развитием обоих полушарий мозга. Проявляется это в одинаковой функциональности обеих рук.

Люди-амбидекстры хорошо выполняют все задания как правой, так и левой рукой. Оба полушария мозга таких людей одинаково развиты.

Некоторые генетики считают, что за это отвечает ген LRRTM1 , но пока этот факт не доказан. Для таких людей характерны следующие особенности:

 • идентична точность выполняемых действий за одинаковый промежуток времени;
 • этот навык можно приобрести, выполняя упражнения, а можно и родиться уже с ним.

Амбидекстрия — врожденная или приобретенная способность?

Многие ученые считают, что все новорожденные дети — амбидекстры. Что это значит? Просто до 4-летнего возраста малыши активно используют в различных целях как левую, так и правую руку. Человек растет в социуме с установленными правилами и нормами, и его способности постоянно направляют в нужное русло.

Всех нас учили с ранних лет, что держать ложку, писать и рисовать нужно правой рукой. С взрослением навыки использования левой руки в работе постепенно угасают.

Все здравомыслящие люди понимают, что оба полушария должны быть гармонично развиты. Поэтому необходимо заниматься развитием работы каждого полушария, а для этого нужно знать, как стать амбидекстром.

Методики развития амбидекстрии


Существует множество методик, которые позволяют развивать aмбидeкcтpию. Их разрабатывают психологи, ученые, спортсмены. Но не все желают использовать эти особенности в благих целях.

Всем известная стрельба из двух пистолетов, дуэль, к добру не приводит. Да и способность боксера «работать» одновременно двумя кулаками нельзя назвать правильной и честной.

Но педагоги, которые занимаются с детками дошкольного возраста, утверждают, что малыши часто используют обе руки. Определяются с выбором ведущей руки они позже. Зачастую на этот выбор влияют родители или воспитатели в детских садах. Ведь относительно недавно всех амбидекстров и левшей переучивали. Конечно, ребенок испытывал в такой ситуации дискомфорт, но со временем все менялось.

Сейчас же изменились подходы. Детей с задатками амбидекстров всячески поощряют, помогают и поддерживают, различными способами пытаясь стимулировать развитие обоих полушарий головного мозга.

Хозяйский глаз сделает больше, чем обе руки.
Бенджамин Франклин


Кроме того, специалисты рекомендуют делать некоторые упражнения истинным правшам, чтобы развивать вторую руку. Задания на первый взгляд просты, но для некоторых очень сложны в исполнении. Необходимо одевать куклу, рисовать карандашами или кисточкой, выстраивать кубики, играть с машинкой. После можно приступить к более сложным упражнениям – письму, меняя по очереди каждую руку.

Помните, главное – систематический и регулярный подход. Постоянные занятия для развития второй руки залог успеха.

Взрослые также могут развивать такие способности. Можно выполнять рутинные дела, связанные с мелкой моторикой: расчесываться, чистить зубы.

Вы также можете посчитать, сколько пальцев на каждой руке задействованы при наборе текста на клавиатуре. Зачастую правши используют 1-2 пальца на левой руке. Вы можете не только развивать второе полушарие, но и усовершенствовать набор текста. Достаточно открыть специальную программу и тренироваться в правильной постановке кисти на клавиатуре. На таких сайтах также наглядно показано, как правильно перемещать кисть и какие пальцы должны бить по тем или иным клавишам.

Теперь вы знаете, как развить амбидекстрию. Идем далее…

Преимущества способности

Всех людей можно разделить на левшей, правшей и амбидекстров. Последние встречаются достаточно редко. Гармоничное развитие двух полушарий способствует сочетанию логики и способности оценивать ситуацию в целом. Интуитивное восприятие позволяет сделать правильные действия в экстренных ситуациях.

Особенности амбидекстров заключается также в том, что у них четкая, красивая речь, дополненная эмоциональным и образным наполнением. Такое сочетание заставляет поверить оратору. Поэтому мир знает много известных амбидекстров.

Следует также вспомнить о тонком восприятии красок и музыкального звучaния. Поэтому часто такие люди занимаются творчеством. Могут быстро вживаться в роль, прочувствовав и поняв своего персонажа, одновременно анализируя его действия и поступки.

Амбидекстрами называют людей, у которых в приблизительно равных частях развиты оба полушария. Они успешны, кoнкуpeнтocпocoбны.

МИНУСЫ амбидекстрии

Люди, с развитыми обоими полушариями сталкиваются и с проблемами.

Некоторые ученые считают, что гeн LRRTM1 также может свидетельствовать о склонности к развитию шизoфpeнии. Но это предположение.
Многие считают, что дети амбидекстры поздно начинают говорить. Но этот факт не доказан.

Исследования также показали, что одновременное функционирование полушарий головного мозга может стать причиной невнимательности амбидекстра ребенка. «Синдром нехватки внимания» возникает из-за неспособности сосредоточится на одном занятие. Поэтому такие дети часто утомляются, у них наблюдаются головные бoли. Они постоянно плаксивы, раздражительны. Такая эмоциональность говорит об активной деятельности правого полушария головного мозга.

Подрастая, эта эмоциональная активность сталкивается с рациональностью и логикой. В итоге подросток в многократной силе ощущает внутренние конфликты, непостоянство мира, суждений, выборов.

Почему так? Чем старше становится ребенок, тем больше «устают» полушария его мозга от одновременной работы. Ведь они по-разному оценивают окружающий мир. Но жизненная энергия aмбидeкcтpoв позволяет снижать излишнее напряжение путешествиями и занятиями спортом.
Таким людям важно выбрать правильную профессию. Она поможет сбрасывать излишки переживаний.

Известные и знаменитые амбидекстеры

На самом деле, мы знаем много великих амбидекстров.
 1. Гай Юлий Цезарь. Наверное, все знают, что он является самым известным представителем среди амбидекстров.
  Это скорее, исключение из правил. Ведь для мужчин выполнение нескольких задач одновременно — редкость. Они могут выполнять много дел, но постепенно, ведь нужно уделять все свое внимание только чему-то одному.
 2. Николай Тесла , нобелевский лауреат, также был амбидекстром.
  Может именно эта особенность и стала причиной проведения им важных исследований с электрческим током и магнитными полями.
 3. Мария Шарапова — амбидекстр, она может активно играть как левой, так и правой рукой.
 4. Тиль Линдеманн . Мультиинструменталист, входит в состав группы «Rammstein».
 5. Том Круз . Именно его амбидекстрия позволяет ему быстро вживаться в новые роли на съемках.
 6. Анна Одинцова . Участница шоу «Удивительные люди», которая поразила всех своими способностями одновременного письма обеими руками, а также отличной памятью.
 7. Леонардо да Винчи , художник. Рисовал обоими руками одновременно и синхронно.
 8. Также, многие СМИ сообщают, что Путин – амбидекстр .

Амбидекстр-Тест «Вращающаяся девушка»

На этом этапе прочтения статьи каждый задаст себе вопрос: «А быть может и во мне скрываются такие способности?». Это достаточно просто проверить. Существуют несколько способов.

Самым популярным является амбидекстр-тест «Вращающаяся девушка «:

Первый этап данного теста – расслабление. Необходимо в течении 2-х минут расслабиться и просмотреть специальный видеоролик, который и покажет, являешься ли ты амбидекстром.

Вращающаяся девушка» позволяет сделать выводы, какие полушария у вас развиты.Обратите внимание, в какую сторону она кружится:

 • по часовой стрелке –развито левое полушарие;
 • против часовой стрелки — правое полушарие.
 • в разные стороны поочередно — значит, Вы можете быть амбидекстром.
Ну как, проверили себя? Вы — амбидекстр?

Другой способ определения признаков амбидекстрии

Достаточно взять обычный белый лист бумаги и 2 ручки. Необходимо постараться одновременно написать одно и то же слово двумя руками. Направление слова значения не имеет.

Сразу это вряд дли получится. Но если через минуту стараний вы увидите хороший результат, значит, Вы – амбидекстр.

Заключение

Амбидекстр — это человек, который может добиться большого успеха в жизни. Для современных родителей важно увидеть эту особенность в ребенке и развивать ее. Помните также о том, что такие детки достаточно эмоциональны. Им всегда нужно предоставлять время для отдыха.

А как вы считаете, нужно ли развивать способности обеих полушарий головного мозга ребенка с раннего возраста? Или пусть все идет своим чередом?

В этом материале вы узнаете, как научиться писать двумя руками. Для этого я покажу вам определенные упражнения, которые хорошо помогут вам развить в себе такое умение. Помимо этого, я поведаю об основных плюсах такой способности. Развивать такой навык очень полезно. Дальше я объясню почему.

Итак, писать двумя руками — это очень полезное занятие для человека. Вы спросите, а как называется человек, который пишет двумя руками и вообще, все делает хорошо, как правой, таки левой? Их называют амбидекстрами .

А способность выполнять равные действия обеих рук с одинаковой эффективность без выделения ведущей руки называется амбидекстрия . У таких людей очень хорошая интуиция, интеллект и великолепный творческий потенциал. Также такие люди способны аналитически мыслить.

Все эти достижения обусловлены тем, что в работу входит не одно, а сразу два полушария головного мозга. Если их работу удастся синхронизировать, то у вас будет намного больше шансов добиться хороших результатов в любом виде деятельности. То есть, так можно выйти на новый уровень и расширить горизонты своего познания.

Также амбидекстрия существенно поможет вам облегчить жизнь в непредвиденных ситуациях. К примеру, для военных это очень полезный навык стрельбы в разных условиях. Иногда бывают такие ситуации, когда невозможно подключить главную ведущую руку. Еще этот навык может пригодиться боксерам, биатлонистам и другим спортсменам.

В принципе, про правое и левое полушарие известно довольно много. Правое полушарие головного мозга отвечает за творческую деятельность, а левое за логические процессы. В основном мы развиваем левое полушарие. Чтобы развивать правое полушарие достаточно что-то делать не ведущей рукой. Для правшей это будет левая рука, а для левшей — правая.

Скажу, что для развития творческой деятельности существует определенный ряд упражнений. Как правило, это умение писать двумя руками одновременно. Также сюда можно отнести и рисование.

Кроме этого есть техника интуитивного письма. Это когда вопрос пишется ведущей рукой, а ответ не ведущей. Особенно хорошо проводить такое занятие при длинных диалогах (вопрос-ответ) .

Вы наверное, удивитесь и скажете, что такое невозможно! Однако на самом деле не все так сложно. Писать двумя руками под силу каждому. А развив в себе такую способность, вы заметите, что стали намного внимательнее. У вас заметнее улучшиться память, а также способность ориентироваться в пространстве и даже интуиция.

Итак, чтобы всего этого добиться, вам нужно начать с самого простого. Для начала попробуйте рисовать геометрические фигуры. Если вы правша, то рисуйте левой и наоборот.

Когда видите, что у вас стало хорошо получаться, то усложните задачу и попробуйте рисовать двумя руками одновременно. Сначала начните с одинаковых фигур и только потом, когда будете справляться, пробуйте рисовать разные.

Когда вы видите, что выполняете данные упражнения без особых проблем, тогда смело переходите ко второму этапу. Возьмите лист в линейку и начните писать менее развитой рукой. Сначала пишите крупными печатными буквами. Когда приловчитесь, то переходите на прописные. После усложните задачу и пробуйте писать целые предложения и небольшие тексты.

Рисуйте картинки левой рукой (если вы левша, то начинаем использовать правую) . Если вам будет слишком сложно, то на начальном этапе можно предварительно ставить точки-контуры рисунка. После опять усложняем задачу.

Начните рисовать одну и ту же картинку одновременно двумя руками. Затем проделываем то же самое, но уже только менее развитой рукой. Потом опять начинайте рисовать двумя руками одновременно. В общем, соблюдайте такое чередование.

Ну и последний этап. Он заключается в том, что выполнение привычных для вас действий ложится на менее развитую руку (для правшей это будет левая) .

Задачи могут быть разными.

Например, менее развитой рукой можно набирать номер телефона, управлять мышкой компьютера, чистить зубы, держать ложку и так далее. Можете подбрасывать мяч и ловить его, не помогая ведущей рукой.

Со временем все эти действия войдут в привычку, разовьется мышечная память. Главное — тренироваться ежедневно, всего несколько минут в день.

В общем, нужно развивать оба полушария головного мозга. Это потом даст вам дополнительные преимущества в жизни. А чтобы развивать эти полушария, не ленитесь выполнять особые упражнения.

Например, умение писать двумя руками. Ну а как писать двумя руками одновременно вы уже знаете. От вас требуется только желание и терпение. В общем, будьте здоровы!

Амбидекстрия — что это означает? Формулировка термина: врожденное или приобретенное (натренированное) одинаковое развитие правой и левой рук, без выделения ведущей. Слово «амбидекстрия» возникло еще в средних веках. Так называли воинов, сражающихся одинаково хорошо любой рукой. Они очень ценились и удостаивались различных почестей.

Амбидекстрия

Как уже сказано выше, одинаково хорошо пользоваться обеими руками — это и есть амбидекстрия. Развитие ее зависит от полушарий головного мозга. Левое отвечает за логику, а правое — за интуицию. Если одна рука развита слабее, то ее можно натренировать, и, соответственно, будет совершенствоваться и то полушарие мозга, с которым она связана.

Амбидекстрия головного мозга

Амбидекстрия мозга — это состояние, когда оба полушария работают одновременно и гармонично. Человек может при этом обладать «железной» логикой и иметь отличную интуицию, чувственное восприятие. Такая особенность делает его более конкурентоспособным. Часто эти люди очень талантливы. Например, Том Круз, Никола Тесла и другие.

Как связаны и руки?

У людей, у которых правая рука развита больше, над интуицией преобладает логическое мышление. За него как раз отвечает головного мозга. У людей, у которых правая рука развита меньше, преобладают чувственное восприятие и отличная интуиция. За эти качества отвечает, соответственно, правое полушарие головного мозга.

Приобретенная и врожденная амбидекстрия

Все дети рождаются амбидекстрами. Но к четырем годам они утрачивают способность владеть обеими руками одновременно. Во многом это происходит из-за родительского влияния, вмешательства медиков и учителей. Ребенку со всех сторон навязывается владение правой рукой. Ею он держит ложку, чашку. Правой рукой учат писать. В результате из таких детей в будущем получаются отличные исполнители, но без творческого начала.

Амбидекстрия приобретенная — это результат тренировки менее развитой руки (возврат утраченной в детстве способности владеть хорошо обеими одновременно).

Амбидекстрия — что это, неврастения?

Симптомы амбидекстрии похожи на неврастению. Но это не болезнь. Дело в том, что амбидекстры быстро утомляются. Но умственную усталость нельзя путать с отсталостью. Все капризы, истерики и стрессы амбидекстров лишь обеспечивают уставшему организму необходимую разрядку. После таких «взрывов» люди становятся более спокойными.

Эти бурные эмоции — результат действия правого полушария. Левое отвечает за логику и не способно воспринять не укладывающуюся в нее информацию. Поэтому у амбидекстров может возникнуть обидчивость. И это признак перенапряжения правого полушария мозга.

Ученые называют неврастенией перенапряжение мыслительных процессов. В этом случае иногда эмоциональная разрядка невозможна, если усталость возникает в левом полушарии. Оптимальный вариант для снятия перенапряжения — добавить эмоций и снизить умственную нагрузку. Прогуливаться, танцевать, стать хоть на время романтиком.

Считаются ли левши «нормой»?

Левша — это человек, у которого правая рука развита хуже. Это не болезнь и не отклонение от нормального развития. Просто означает, что мозга развито у него лучше другого. Оно отвечает за чувственное восприятие и интуицию. Значит, у левши эти чувства развиты больше, чем логическое мышление.

Есть ли среди животных амбидекстры?

Среди животных правшей и левшей нет вовсе. Они все амбидекстры от рождения и до самой смерти. И манипулируют обеими лапами одновременно и одинаково хорошо. Яркий пример — любые приматы.

Особенности амбидекстрии

Некоторые ученые высказывают мнение, что у людей с амбидекстрией наблюдается ряд проблем. Ученики пишут с помарками, быстро утомляются, забывают об ответственных поручениях. У них проявляется синдром нехватки внимания. Такие дети обычно гиперактивны, могут раздражаться без причины. Дети-амбидекстры часто испытывают головную боль.

Можно ли развить амбидекстрию?

Практически все люди при рождении уже являются амбидекстрами. Но в процессе взросления теряют это уникальное качество. И начинают пользоваться чаще только одной рукой. В основном, правой. Но вернуть амбидекстрию можно. Она развивается при помощи тренировок. Для сохранения амбидекстрии у ребенка беременной матери можно включать чаще ритмичную музыку.

Что дает амбидекстрия? По исследованиям психологов и нейрофизиологов, развитие головного мозга продолжается примерно до шестидесяти лет. До пятидесяти, обычно, существует четкое разделение между полушариями. Но на шестом десятке человек может легко использовать их одновременно. Это позволяет решать сложные задачи более успешно, чем в молодости.

Плюсы и минусы амбидекстрии

Для начала нужно рассмотреть сам термин. Итак, амбидекстрия — что это? Понятие можно охарактеризовать простыми словами. Это умение не только писать обеими руками, но и выполнять ими с легкостью все другие задачи.

По исследованиям ученых, каждое полушарие мозга отвечает за мышечные импульсы левой или правой конечности. Причем особенностью человеческого организма является перекрестное управление. То есть правое полушарие головного мозга отвечает за работу левой руки, и наоборот.

В чем же заключаются плюсы амбидекстрии? Использование одновременно двух рук или выполнение различных задач любой из них — это явное преимущество. Оно может быть полезным не только в быту, но и в спорте, музыке, искусстве. Уровень развития детей-амбидекстров несколько выше, чем у обычного ребенка. Достаточно вспомнить некоторых знаменитостей, которые стали известны благодаря своим талантам. Например, Пол Маккартни и многие другие.

Можно привести и другой пример. Чаще люди имеют ведущую руку, которая наиболее развита. При ее повреждении человек не может писать или выполнять ряд других действий. Вторая рука, «не приученная» к ним, со многими манипуляциями будет справляться плохо или не сможет вовсе. При амбидекстрии человек одинаково хорошо владеет обеими. А значит, временное нарушение функций одной руки существенно не повлияет на его жизнь.

Но есть и минусы амбидекстрии. Такие люди часто очень восприимчивы, легко раздражаются, страдают резкой сменой настроения. У них может проявляться некоторая неуклюжесть, неловкость. А шанс развития синдрома дефицита внимания (СДВГ) в два раза выше, чем у обычного человека.

Развитие амбидекстрии

Если в семье есть человек-амбидекстр, не нужно стараться его изменить. Пусть остается самим собой. (Мы уже говорили, «амбидекстрия», что это означает. Имеется в виду, обе руки могут выполнять одинаковые функции. Причем любые действия быстро и эффективно.)

У некоторых людей такая способность остается после рождения и сохраняется всю жизнь. Но чаще всего она пропадает еще в детстве. Обычно акцент делается на правой руке. Однако есть не только врожденная, но и приобретенная амбидекстрия. При желании ее можно развить специальными тренировками.

Например, медленно прописывать алфавит рукой, которая разработана хуже. Обратить внимание на то, какие детали при этом занятии получаются плохо, и сделать на этом акцент. Потом начать писать слова, словосочетания и тексты. Делать все нужно медленно, торопиться нельзя. Развить амбидекстрию можно, если стараться делать все действия не ведущей рукой, а той, что разработана хуже.

Невроз навязчивых состояний

Люди, которые страдают неврозом чаще всего оказываются амбидекстрами. У них очень критичное отношение к собственной персоне, акцент ставится на абстрактном мышлении. По этим признакам уже можно сказать, что в левом полушарии головного мозга накопилась усталость.

Работать одновременно при оба не могут. Одно из полушарий головного мозга непременно будет переутомляться. И, на первый взгляд, можно предположить, что такой человек всегда будет плаксивым и неудачником по жизни. Но есть яркие примеры, что это далеко не так.

Стоить вспомнить Леонардо да Винчи, составителя словаря Владимира Даля и многих других известных людей. Все они были амбидекстрами. Но это не помешало их карьере и жизни. Они стали знаменитостями, которых будут помнить веками.

Чтобы одинаково хорошо владеть обеими руками, необходимо знать, как тренировать амбидекстрию. Это довольно просто. Обычно у человека есть ведущая рука (часто правая). В этом случае необходимо нагружать работой, которую она обычно выполняет, левую. Причем стараться делать все именно этой рукой. Но есть ведь и люди-левши. В этом случае нагружается правая рука.

На прогулках лучше менять привычные маршруты и ходить в противоположном направлении. Начинать писать той рукой, которая развита меньше. Как развить амбидекстрию при помощи упражнений? Есть простое, но очень эффективное, рассчитанное на пятнадцать минут.

Берется листок бумаги и два карандаша. В течение пятнадцати минут одновременно обеими руками рисуются разные геометрические фигуры. Например, левой — квадрат, а правой — ромб. Как только это станет получаться хорошо, нужно усложнить упражнение. Можно начать рисовать разные сложные фигурки и т. д.

Многие считают и даже в школе учат, что правое полушарие отвечает за левую половину тела, а левое — за правую половину. И довольно популярна теория, что правши и левши отличаются по своим способностям и навыкам: у левшей развита интуиция, у правшей — логика.

Это, на мой взгляд, если не примитивное, то сильно упрощённое понимание процессов, происходящих в человеческом мозге. Такое грубое разделение функций с обобщением способностей всех отделов полушарий, и даже не их взаимодействия, просто игнорирует конкретные участки мозга, которые в эти полушария могут входить, а также, например, строение коры головного мозга, борозды и спайки, соединяющие полушария.

Нейроанатомия, само собой, не ограничивается делением мозга просто на два полушария, а показывает, что все элементы мозга имеют функциональное значение. Есть деление на доли, на отделы, на области, и каждая из них за что-то отвечает, поэтому стоит рассматривать скорее их, чем целые полушария.

Ввиду специализации отделов мозга, даже если человек хорошо пишет обеими руками, это совсем не означает, что он мыслит как Эйнштейн, а рисует как Ван Гог. Более того, у такого человека (амбидекстра) может быть и просто развита мелкая моторика обеих рук, а умственных или творческих способностей от этого будет не больше, чем у обычных правши или левши.

Амбидекстрия

Амбидекстры владеют как правой, так и левой рукой. Открою секрет: мы все рождаемся амбидекстрами. Однако к четырём годам формируется асимметрия мозговых структур, и мы «делаем выбор» в пользу правой или левой руки.

Прирождённые амбидекстры, которые сохраняют способность одинакового владения обеими руками, составляют всего около одного процента населения нашей планеты, причём даже те, кто причисляет себя к «двуруким», не всегда способны продемонстрировать абсолютно равнозначное владение обеими руками. Тем не менее, у таких людей межполушарная асимметрия всё же сведена к минимуму.

Правшей на нашей планете куда больше — примерно 45%, а чистых левшей всего около 10%. Оставшуюся часть составляют люди, у которых есть преобладание какой-либо руки при выполнении конкретного действия — те, у кого так называемое «смешанное преобладание». Кстати, у многих видов животных всё как раз наоборот — левши составляют большинство популяции.

Деление способностей и одарённости в какой-либо области по преобладанию руки, как уже было сказано, весьма условно. Существует даже теория, что развитие моторики левой или правой руки нисколько не влияет на те участки мозга, что не задействованы в координации движений.

А в чём тогда особенность амбидекстров в плане функциональной нагрузки мозговых структур?

У правшей или левшей идёт посменная активация определенных зон мозга в зависимости от загруженности. Таким образом обеспечивается физическая и эмоциональная разгрузка зон мозга. У амбидекстров с этим сложнее. Поскольку асимметрия мозга у них сведена на нет, переадресация нервных импульсов из перегруженных зон происходит труднее. Нет асимметрии, нет особых участков, которые готовы разгрузить другие зоны.

Взгляните на гифку ниже. Направление вращения фигуры можно легко изменить, стоит только чуть поднапрячься. Так мы активируем левые или правые участки мозга, перенаправляя нагрузку из одного полушария в другое. Мне всегда было интересно, что будут видеть амбидекстры с их равнозначной функциональностью мозга в таком случае.

Поскольку с разделением функций между загруженными и незагруженными участками мозга у амбидекстров есть некоторые проблемы, учёные выделили несколько недостатков амбидекстрии: амбидекстры довольно быстро устают, хуже концентрируют внимание и довольно долго обрабатывают информацию, приходящую извне. Дети-амбидекстры подвержены гиперактивности. Кроме того, считается, что они испытывают трудности в овладении языковыми навыками. Показатели амбидекстров при прохождении тестов на интеллект, мышление, арифметику и память обычно несколько ниже, чем у леворуких или праворуких. А еще по результатам одного из немногочисленных феноменов амбидекстрии, было сделано предположение, что амбидекстры чаще страдают шизофренией, чем обычные люди — у многих амбидекстров обнаружили ген LRRTM1, который ответствен за потенциальное возникновение данного заболевание. Левши также попали в категорию потенциальных носителей данного гена. Разумеется, это не означает, что все амбидекстры или левши больны шизофренией.

Есть множество теорий, которые утверждают, что врожденная амбидекстрия свидетельствует о большей талантливости в сравнении с людьми с доминирующей правой или левой рукой. Кто-то утверждает, что уровень развития амбидекстров выше, чем у других людей.

Однозначным остаётся факт, что одинаковое владение обеими руками, помогает в спорте, в искусстве, в музыке. Многие спортсмены вырабатывают данный навык в обязательном порядке, поскольку без него достичь чего-либо в этой сфере порой просто не представляется возможным. Ну и конечно, не стоит забывать про чисто бытовые ситуации, от самого безобидного — когда «не знаешь, за что хвататься» — до весьма неприятного вроде переломов.

«выработанная» амбидекстрия

Как и в случае с врождённой амбидекстрией, выработка подобного навыка может привести к перегрузке. Но всё же находятся те, кто самостоятельно развил в себе описанное выше качество.

Оценка влияния этого навыка на жизнь амбидекстра двояка: кто-то с воодушевлением рассказывает, как после овладения обеими руками межполушарная асимметрия сойдёт на нет, а мозг будет работать гармонично и эффективно, вырабатывая новые способности и навыки, а кто-то сообщает, что «двурукость» приведёт к конфликту функций головного мозга и торможению мыслительных процессов.

В начале XX века Джон Джексон, старший преподаватель школы грамматики в Белфасте, выдвинул теорию о раздельном функционировании двух полушарий и даже основал Культурное общество амбидекстров. По его мнению, вырабатывание праворукости давало развитие только половины мозга, и, следовательно, вело к потере потенциала другого полушария.

Если бы он оказался прав, амбидекстры были бы просто сверхлюдьми.

Пока неизвестно, приведёт ли выработанная амбидекстрия к таким же последствиям, что и врожденная, но на основании определённого опыта можно сказать, что при активной тренировке недоминирующей руки может повышаться агрессивность, раздражительность, быстро меняться настроение, а также замедлиться скорость подсчётов, совершения выводов или умозаключений.

Некоторые учёные даже считают, что это может вести к дисбалансу в психическом состоянии и в конечном итоге привести к развитию психических заболеваний.

Но после приобретения амбидекстрии, как правило, остаётся неплохой навык, который применим во многих сферах. Просто во время обучения необходимо внимательно следить за своим физическим и эмоциональным состоянием. А потом наслаждаться тем, что вы можете выполнять любые действия обеими руками и, если верить отдельным теориям, радоваться развитию творческих и аналитических способностей одновременно.

Если вы всё же загорелись идеей развить у себя амбидекстрию, первой рекомендацией будет набраться терпения. Чтобы развить этот навык и при этом не перегрузить себя и свой мозг, сохранив ясность мысли, может понадобиться не один год, может, даже пять (хотя всё индивидуально).

Начните с обычного теста на определение «руки ведущей». Возможно, вам будет легче, если вы узнаете, что природа заложила в вас вовсе не праворукость, а леворукость или наоборот. Таким образом, ваш потенциал поможет вам быстрее освоить данный навык.

Начните с малого! Не бросайтесь делать всё и сразу недоминирующей рукой. Скорее всего, вам это очень быстро надоест, а результаты работы, что вы проделали в самом начале пути, несколько разочаруют. Попробуйте выполнять какие-то бытовые действия другой рукой, например, мыть посуду, вытирать пыль или чистить зубы. С готовкой экспериментировать не советую — чревато плачевными последствиями на начальных этапах.

Когда почувствуете себя более или менее уверенно при таких повседневных операциях, перейдите к старым добрым прописям, родным крючкам и кружочками, что мы все выводили в детстве в первом классе. А когда освоите и это, пишите тогда, когда можете и то, что можете при любой возможности. Но не забывайте о следить за усталостью, не пичкайте свой мозг леворукостью или праворукостью, которую пытаетесь выработать в добавок к уже имеющемуся навыку от другого полушария.

Можете попробовать гулять в направлениях, противоположных привычному маршруту. Однако эффективность такого метода тренировки я не проверяла.

Если вы увлекаетесь спортом, поделайте привычные вам упражнения другой рукой или ногой, это также поможет вам развить амбидекстрию. Когда вы уже выработаете навык владения обеими руками, он, скорее всего, останется с вами навсегда.

Амбисинистрия

До сих пор было немало сказано и о правшах, и о левшах, и о тех, кто владеет руками в равной степени. А есть и люди, которые плохо владеют обеими руками — амбисинистры. Такая «криворукость» может быть как врождённой (причём таких людей ещё меньше, чем врожденных амбидекстров), так и приобретенной в результате травм, заболеваний. Амбисинистрам не остается выбора, кроме как прибегать к описанным выше рекомендациям и другим довольно утомительным методам, чтобы исправить положение. Такой труд заслуживает уважения.

Неизученность феноменов доминирования полушарий

К сожалению, неврология пока мало дает сведений о том, какое влияние имеет доминирование той или иной руки или их полная функциональная равнозначность на психику человека, на его способности и таланты. Остаётся только надеяться, что в будущем учёные смогут предоставить нам больше информации, чтобы мы могли органично использовать и развивать новые навыки и умения, прибегая к таким хитростям, как, например, обучение амбидекстрии.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Хочу всё знать

это левша и правша в одном

Большинство из людей, которые читают эту статью, являются правшами, небольшая часть аудитории относятся к левшам, и совершенно ничтожная доля – амбидекстры. Амбидекстр — это человек, который способен владеть одновременно двумя своими руками в равной степени.

По мнению статистики примерно 1% детей появляются на свет с амбидекстрией. Однако, эту способность можно развить самостоятельно в зрелом возрасте.

Ранее считалось, что амбидекстрия – это диагноз, и воспитатели стремились устранить дефект. Теперь же наоборот некоторые осознанно развивают в себе способность владеть двумя руками. Ведь на самом деле у этого феномена есть и множество достоинств, которые делаю таких людей особенными.

Факты об амбидекстрах

 • Амбидекстры быстрее принимают решения.
 • Такие люди могут легко выполнять многозадачные дела.
 • Уровень IQ амбидекстров выше, чем у левшей и правшей.
 • Среди известных и самых выдающихся амбидекстров можно выделить Леонардо да Винси, Джимми Хендрикса и Марию Шарапову.
 • Амбидекстрия может быть врождённой (1% детей) или приобретённой, развитой самостоятельно.
 • Амбидекстры гиперактивы.
 • Амбидекстры могут писать одно и то же слово или рисовать одну и ту же фигуру двумя руками одновременно.

Амбидекстр: плюсы и минусы

Правой рукой человека управляет левое полушарие мозга, а левой – правое. Левое полушарие в ответе за логическое мышление, анализ и вычисления, а правое – за эмоции, чувственность и интуицию. Таким образом, правши более преуспевают в логике, а левши в чувствах.

Амбидекстр — это человек, который обладает способностями и левшей, и правшей одновременно, так как оба полушария его мозга одинаково развиты.

Амбидекстр — это человек, у которого оба полушария развиты одинаково.

Амбидекстры могут стать отличными музыкантами и спортсменами. Так, владение музыкальным инструментом сразу двумя руками одинаково ловко позволяет быстрее его освоить, в том числе и исполнять на высшем уровне самые сложные техники игры. Владение спортивным тренажёром одинаково сильно обеими руками позволит обогнать соперников, например, можно легко играть в теннис, меняя левую и правую руку, и бить ракеткой одинакового сильно.

Талантливый гитарист Джимми Хендрикс был амбидекстром. Художник, энциклопедист и изобретатель Леонардо да Винчи был амбидекстром.

Если у обычного человека повреждена ведущая рука (например, перелом), то он теряет дееспособность в быту, в то время, как абидекстр может легко заменить одну руку на другую.

Амбидекстр — это человек, который склонен к быстрому импульсивному принятию решений, так как способны максимально объективно анализировать события. Это важное качество в критических ситуациях.

Такие люди могут видеть мир как с логической, так и чувственной стороны одновременно. Поэтому окружающее им видится более в ярких красках, чем левшам или правшам.

Амбидекстрия также показывает и недостатки в жизни человека. Так, дети-абмбидекрсты, попавшие в школу, вероятно, будут подвержены давлению со стороны педагогов, которые будут стремиться переучить их к праворукости. Эмоционально это будет тяжело для ребёнка.

Дети с такой особенностью часто страдают гиперреактивностью и синдромом недостатка внимания. Это негативно сказывается на их обучаемости. Поэтому может сложиться впечатление, что амбидекстр — это умственно несовершенный ребёнок. Однако, это не так, уровень IQ таких людей выше, чем у левшей или правшей, так как они быстрее усваивают материал.

Российская теннисистка Мария Шарапова является амбидекстром. Чехословатская и американская теннистка Мартина Навратилова является амбидекстром.

Испытывая тяжёлые переживания, люди с одним ведущим полушарием способны переключаться и отвлекаться от неприятных мыслей, занимаясь работой, требующей логического внимания. Амбидекстры же так не смогут и будут одновременно испытывать эмоции по поводу своего переживания и логически его анализировать. Они не смогут переключиться на другое дело, пока не забудут своё переживание. Это может негативно сказаться на психо-эмоциональном состоянии человека.

Некоторые специалисты считают, что амбидекстры склонны к шизофрении и у них чаще болит голова.

Знаменитые амбидекстры

Амбидекстр — это люди особенные, со специфическим складом ума и среди них есть множество известных выдающийся личностей, которые внесли большой вклад в развития всего человечества.

Например, Леонардо да Винчи, известный учёный энциклопедист, художник и изобретатель, создавший Мона Лизу и спроектировавший летательный аппарат задолго до его появления.

Известный гитарис Джимми Хендрикс, который мог играть на гитаре как левша и правша.

Чемпионки по теннису Мария Шарапова и Мартина Навратилова не стали бы такими выдающимися спортсменками без амбидекстрии.

Кроме того известными амбиекстарми являются актёр Том Круз, певица Мирей Матье, писатель и автор словаря Владимир Даль.

Тест на амбидекстрию

Если вы амбидекстр, то вы, наверняка, уже давно об этом знаете. Однако каждому будет интересно проверить это. Есть один простой тест.

Взгляните на изображение ниже. Если фигура девушки вращается по часовой стрелке, то у вас ведущим является левое полушарие и вы правша. Если фигура вращается против часовой стрелки, то, соответственно, у вас активна правое полушарие и вы левша. Если же вы легко можете переключать в голове вращение фигуры то в одну, то в другую сторону (не в воображении, а реально видеть вращение в обе стороны), то вы абмбидекстр.

Если у вас не отображается картинка, то отключите в браузере AdBlock.

В зависимости от того, какую ногу и руку девушки вы представляете себе ближе, фигура будет вращаться в ту или иную строну. Вы можете увидеть это лучше по иллюстрации ниже.

Как стать амбидекстром

Изначально все дети могут одновременно хорошо управлять обеими руками. Но в ходе образования, чаще всего правая становится ведущей. Соответственно, способность управлять левой рукой остаётся у человека на всю жизнь забытой. Но она есть, и её можно вспомнить.

Многие спортсмены и музыканты намеренно развивают в себе это свойство, чтобы быть лучше в профессиональном плане. Как было сказано выше, амбидекстр — это человек, который по некоторым физическим умениям может превосходить других.

Для того, чтобы стать амбидекстром, следует постепенно перекладывать функции правой руки на левую (если вы правша, а если левша, то наоборот). Например, держать ложку во время трапезы, перевесить сумку на другое плечо во время ходьбы, держать ложку во время еды.

Для достижения амбидекстрии также нужно тренироваться писать обеими руками одновременно. Возьмите бумагу и ручки в обе руки и начните писать левой и правой рукой одинаковые слова. Направленность и наклон текста не имеет значение, главное, чтобы у вас получались буквы. Это получится не сразу, но это можно развить.

Ниже вы можете видеть, как обеими руками пишут амбидекстры.

Пример письма амбидекстра — написано одновременно двумя руками.

На развитие амбидекстрии уходит значительное время. При этом человек почувствует не только изменения во владении руками, но и в психо-эмоциальном состоянии, так изменяться будет и его мозг.

Что делать с ребёнком-амбидекстром

Родители и воспитатели часто совершают ошибки при работе с амбидекстром. Главная ошибка – это давление на ребёнка в целях выбора одной ведомой руки. Делать этого не следует, наоборот, данное качество лучше развивать и поощрять.

Такие дети более активны, однако учебный материал они усваивают быстрее других, поэтому их следует нагружать дополнительными полезными задачами. Гиперреактивность ребёнка следует направлять в нужное полезное русло, чтобы это принесло пользу, иначе малыш заскучает и начнёт капризничать. Капризы у амбидекстров более активны и ярче, чем у обычных детей.

Нервная система амбидекстров быстрее устаёт, поэтому при работе с такими детьми рекомендует чаще менять их  деятельность, чтобы они отдыхали.

Кроме этого, не следует повышать голос и проявлять грубость к такому ребёнку. Они воспримут это более близко, чем любой другой. Лишь благодаря спокойному тону можно войти в доверие к малышу-амбидекстру и сотрудничать с ним.

Человек владеющий двумя руками одинаково как называется: амбидекстр как определить

Преобладающая рука

Преобладающая рука — признак, возникающий из-за неодинакового развития моторных навыков между левой и правой руками. Человека, который в большей степени владеет правой рукой, называют декстралом правшой, а того, кто чаще использует левую руку — сенестралом левшой. Меньшинство людей одинаково владеет обеими руками. Их называют амбидекстрами. Людей, которым сложно использовать обе руки, называют амбисинистрами («ambisinister»). Двигательные навыки амбисинистров или людей с менее развитым уровнем ловкости могут быть результатом изнурительного физического труда. Выделяют четыре основных типа преобладания:

 • Преобладание правой руки является наиболее распространенным явлением. Праворукие люди (правши) в большей степени владеют правой рукой и используют её в качестве основной.
 • Преобладание левой руки распространено в меньшей степени. Приблизительно 8—15 % людей являются левшами.
 • Амбидекстрия встречается очень редко. Человек, являющийся амбидекстром, в состоянии выполнить любую задачу одинаково хорошо любой рукой. Считается, что человека можно этому обучить.
 • Смешанное преобладание, также известное как поперечное господство — редкий тип преобладания, при котором различные задачи лучше выполняются разными руками. Например, такие люди могут лучше писать правой рукой, а более уверенно бросать мяч левой рукой. Однако, преобладающей обычно считается та рука, которую человек использует для письма, поэтому данный тип преобладания обычно не упоминается.

Для объяснения факта преобладания правшей было предложено много теорий.

Теории «ведущей руки»

Современные теории рассматривают развитие преобладания какой-либо руки с различных позиций. Одна из теорий предполагает, что преобладание руки — это простое предпочтение к её использованию, так как две руки все равно сотрудничают друг с другом, только на более высоком уровне. Например, выполнить запись на кусочке бумаги, используя только одну руку, очень сложно. К данному процессу должна быть привлечена и другая рука, которая, в свою очередь, будет придерживать бумагу. Однако это не объясняет, почему человек в большинстве случаев пишет именно правой рукой, придерживая листок бумаги левой, а не наоборот.

Социальные теории

В процессе эволюции происходит естественный отбор, укрепляющий и развивающий необходимые навыки и отсеивающий редкие (если они не связаны в некотором роде с желательными чертами). Однако, среди человеческого населения продолжает сохраняться «популяция левшей». Из этого можно сделать следующие выводы:

 • любые неудобства, связанные с чертами меньшинства, являются менее весомыми, чем преимущества, которыми обладают люди-левши;
 • существует некоторый род зависимости выгоды быть левшой или правшой в соответствии с относительным числом каждого из типов в популяции.

Эта теория исследовалась в 2004 году учеными Форри (Faurie) и Реймондом (Raymond). Исследования дополнялись данными об успехах левшей в определенных спортивных состязаниях, чтобы продемонстрировать, что люди-левши имеют преимущества в поединках. Процент левшей имеет зависимость (коррелирует) с количеством насилия в обществе (в исследованиях как мера использовался процент убийств). Однако, встречное заключение о том, что возрастание насилия в обществе приводит к увеличению числа левшей, не нашло подтверждения в исследованиях.

Разделение труда полушариями мозга

Это самая распространенная теория развития преобладающей руки. Смысл теории состоит в том, что за работу речевого и двигательного центров отвечает одно и то же полушарие мозга, в то время как разделение работы на два полушария привело бы к уменьшению эффективности работы. Кроме того, если бы все функции распределялись на оба полушария, то размер мозга и потребление им энергии увеличились бы, что является невозможным. Так как у большинства людей левое полушарие отвечает за речь, то правши являются преобладающими. Также данная теория указывает на то, что люди, являющиеся левшами, имели бы обратное (реверсивное) разделение центров в полушариях. Наконец, так как другие приматы не имеют речевого центра (по крайней мере в той степени, как люди) нет никакого смысла в преобладании среди них правшей, что и является верным на самом деле.

Опровержения:

 • Теория не объясняет, почему левое полушарие всегда управляет речевым центром.
 • В то время как 95 % правшей действительно используют левую сторону мозга для речи, для левшей данной зависимости не наблюдается. Одни действительно используют правую часть для лингвистических навыков, другие используют левое полушарие, третьи используют оба.

Данная теория может служить вполне хорошим объяснением некоторых причин, однако имеет слишком много недостатков, чтобы объяснить все причины леворукости.

Биологические теории

Существует множество свидетельств того, что уровень тестостерона, получаемый ребенком в утробе матери, оказывает влияние на строение мозга. (Теория Гешвинда-Галабурда.) Одной из теоретических причин появления левшей называют высокие дозы предродового тестостерона. Причиной появления этой теории стали статистические данные, свидетельствующие, что среди мужчин левши встречаются немного чаще. Против этой теории говорит то, что в таких странах как Швеция, Норвегия и Финляндия, где наименее выражено влияние гендерных стереотипов, в ряде регионов не отмечено преобладания мужчин среди левшей. В странах, где существует чёткое разграничение гендерных ролей, количество женщин среди левшей значительно ниже.

Простейшие тесты для определения ведущей руки и ноги

Тесты для руки:

 1. Переплетение пальцев рук. Сложите руки в замок. Тест должен выполняться быстро, без подготовки. Считается, что у правшей сверху ложится большой палец правой руки, у левшей — левой.
 2. Поза Наполеона — складывание рук на уровне груди. Принято считать, что у правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье.
 3. Одновременные действия обеих рук — рисование круга, квадрата, треугольника. Движения, выполняемые ведущей рукой, могут быть более медленными, но более точными. Линии фигур, нарисованные ведущей рукой, — более четкие, ровные, меньше выражен тремор (дрожание руки), углы не сглажены, точки соединения не расходятся. Некоторые исследователи рекомендуют выполнять это задание с закрытыми глазами, тогда есть возможность более четко выделить нарушение формы, пропорций фигуры, которая рисуется неведущей рукой.
 4. Скорость движений и сила ведущей руки больше, чем неведущей. Для оценки скорости можно использовать количество постукиваний указательным пальцем за 10 секунд или число точек (касаний ручки) плоскости листа. Задание выполняется трижды, затем рассчитывается среднее значение.
 5. Силу каждой руки необходимо измерить три раза ручным динамометром и рассчитать среднее значение. Ведущей считается рука, превосходящая по силе неведущую.

Тесты для ноги:

 1. Подпрыгивание на одной ноге, шаг вперед и шаг назад, вставание на стуле на колени — нога, выполняющая движение первой, считается ведущей.
 2. При прыжке в длину ведущая нога является толчковой.
 3. При закидывании ноги за ногу, сверху оказывается функционально преобладающая нога.

Преимущества в спорте

Преимущество для игроков одиночных видов спорта, таких как теннис или бокс, состоит в том, что человечество состоит, возможно, из 10 % левшей и 90 % правшей, следовательно, левша играет 90 % своих игр против правшей и имеет опыт перед таким соперником. Правша также 90 % игр проводит против другого правши и к встрече с левшой менее подготовлен. Когда левша встречается с левшой, они оба, вероятно, будут иметь одинаковый уровень практики друг против друга, такой же, как имеет правша. Этим объясняется непропорционально большое количество левшей в тех видах спорта, где спортсмены встречаются один на один, в то время как в других видах, например в гольфе, преимущество асимметричной руки отсутствует.

Преимущество в рукопашном бою

Приведенные выше аргументы свидетельствуют о том, что левши имеют незначительное преимущество в поединках без оружия из-за фактора неожиданности. Этот факт хорошо известен боксерам и привёл к мировому рекорду 4 ноября 1947, когда Майк Коллинс, естественный левша, появился в углу ринга в левосторонней стойке (стойка правши), потом неожиданно изменил стойку, нанес первый и последний удар и нокаутировал соперника, Пата Броунсона (Pat Brownson), на 4-й секунде.

Примечания

 1. Hardyck, C., & Petrinovich, L. F. (1977). «Left-handedness, » Psychological Bulletin, 84, 385—404.
 2. Guiard, Y. Asymmetric division of labor in human skilled bimanual action: The kinematic chain as a model (англ.) // Journal of Motor Behavior : journal. — 1987. — Vol. 19, no. 4. — P. 486—517.
 3. Kabbash, P.; Buxton, W.& Sellen, A. Two-Handed Input in a Compound Task (неопр.) // Proceedings of CHI ’94. — 1994. — С. 417—423.
 4. Papadatou-Pastou, Marietta; Martin, Maryanne; Munafò, Marcus R.; Jones, Gregory V. Sex and Location as Determinants of Handedness: Reply to Vuoksimaa and Kaprio (англ.) // Psychological Bulletin (англ.)русск. : journal. — 2010. — February (vol. 136, no. 3). — P. 348—350. — DOI:10.1037/a0019215. — PMID 20438140.
 5. Papadatou-Pastou, Marietta; Martin, Maryanne; Munafò, Marcus R.; Jones, Gregory V. Sex differences in left-handedness: a meta-analysis of 144 studies (англ.) // Psychological Bulletin (англ.)русск. : journal. — 2008. — September (vol. 134, no. 5). — P. 677—699. — DOI:10.1037/a0012814. — PMID 18729568.
 6. Безруких М. М. Леворукий ребенок: Тетрадь для занятий с детьми. Методические рекомендации. — М.:Вентана-Граф, 2001. — 64 с.: ил.
 7. Сиротюк А. Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое руководство для учителей и родителей. М.: ТЦ Сфера, 2001 . — 128 с.

GND: 4158694-3 · LCCN: sh85075706

Тест на АМБИДЕКСТРИЮ («двурукость») у детей с СДВГ/Дисграфией/Дислексией

В последние годы психофизиологи наблюдают качественные изменения в работе мозга у детей. На наших глазах происходит эволюционный скачок. И у «новых детей» работа мозга заметно отличается от работы мозга предыдущих поколений. Так общеизвестно, что люди обладают межполушарной асимметрией и делятся на «правополушарных» и «левополушарных». По аналогии с компьютером, работа мозга «правополушарных» скорее напоминает работу сканера. То есть, эти люди легко схватывают информацию целиком, как картинку, и текст тоже воспринимают как общее впечатление. «Левополушарная» деятельность мозга больше напоминает работу текстового редактора. То есть последовательную цепочку операций, основанных на логике. Это чёткая последовательная переработка информации. У каждой системы свои преимущества. У взрослых же амбидекстров идёт параллельная переработка информации в обеих форматах.

Подробнее смотрите здесь:

Принципиально новый тест на определение доминирующего полушария головного мозга

Автор Владимир Пýгач, Doctor of Medicine, Associate Professor of Social Psychology (Москва)

Интересно, что если информация в обоих случаях перерабатывается принципиально по-разному, то выводы, которые они делают, а также поведение этих людей мало чем отличаются. Это как один и тот же текст, полученный на сканере и в текстовом редакторе, на бумаге они будут идентичны.

Однако начиная с середины 80-х годов прошлого века началось постепенное нарастание числа детей со скрытым левшеством. То есть они всё делали правой рукой, но мозговые процессы у них регистрировались как у левополушарных. Разумеется, почерк у них бывает просто ужасный, так как пишут они «чужой» рукой.

Далее, примерно с середины 90-х стало нарастать число детей, у которых в равной степени активны оба полушария и они были одновременно и «праворукими» и «леворукими». Ложку они начинали брать то правой, то левой рукой. Но ситуация изменилась. По аналогии с компьютером, это уже разные операционные системы, например, Windows и Linux. Эти дети — «амбидекстры» . То есть, они «двурукие», одновременно и правши, и левши.

Амбидекстрия — принципиально иная организация мозговых процессов. Произошёл эволюционный скачок. Большинство таких детей диагностируются как дети с синдромом дефицита внимания (СДВГ).

Начиная с 2000 года, по нашим наблюдениям, таких детей стало рождаться 95-98%. Их-то чаще всего и называют «дети индиго». Конечно, в предыдущих поколениях индиго тоже есть, но их число снижается по убывающей к середине 80-х годов. Кстати, довольно редко, но амбидекстры встречаются и среди взрослых, независимо от даты рождения. Чаще всего — родственники (а кто сомневался?).

Итак, тест Владимира Пýгача на амбидекстрию у детей с СДВГ

Дело в том, что «только леворукие» и «только праворукие» принципиально не могут писать одновременно двумя руками. Одна из рук чертит волнистую линию, другая рука — пишет.

Амбидекстры сразу, или после 5 минут тренировки начинают писать слова двумя руками одновременно.

Возьмите лист бумаги и 2 ручки.

 1. Одновременно пишите одно и то же слово в разные стороны или в одну — всё равно.
 2. И если сразу, или через 5 минут тренировки, это у вас получится, то Вы — амбидекстр и, скорее всего, — Индиго.

На рисунке хорошо видно, как одни амбидекстры пишут одновременно в разные стороны, а другие — в одну сторону слева направо. Пожалуйста не путайте с АМБИЦЕРЕБРАЛЬНОСТЬЮ, когда каждая рука одновременно пишет разные тексты (см. шутливое: «Нога правая, 1 июня» и «Рука левая 1997 г.») Тест на АМБИЦЕРЕБРАЛЬНОСТЬ (Индиго-Кристальные) (фото автора).

Продолжение теста на амбидекстрию здесь: Принципиально новый тест на определение доминирующего полушария головного мозга

Желаю Успехов!

* * *

Данный «Тест Владимира Пугача на амбидекстрию»
будет полезен в процессе вашей психологической диагностики и коррекции,
смотрите «Консультации детей со школьными проблемами», г. Москва

Заполните заявку на консультацию на сайте. И мы обязательно свяжемся с Вами.

Проверь свою гениальность. Может, ты — амбидекстр?

Возьмите лист бумаги. В каждую руку – по ручке. Начните писать одновременно одно и то же слово (неважно — в одну сторону будет наклон или в разные). Это самый простой тест, чтобы определить свои задатки сверхспособностей и сверхвозможностей.

Если это у вас получилось – поздравляем, вы – амбидекстр!

Амбидекстр обладает «железной логикой» и сильной интуицией.

Это человек с равномерно и гармонично развитыми полушариями мозга, При этом у таких людей есть возможность одинаково хорошо действовать правой и левой стороной тела и парными органами чувств. Такие люди достаточно быстро оценивают ситуацию и быстро принимают решения.

Особенности этих людей заключаются в том, что во взрослом возрасте обработка информации, поступающей извне, происходит параллельно в двух полушариях.


Вообще, амбидекстрия — чрезвычайно интересный феномен.

Типичные амбидекстры, как правило, совершенно спокойно могут, к примеру, есть пищу, удерживая ложку одинаково хорошо в правой и левой руке.

Они умеют писать одинаково свободно двумя руками, причем как по очереди, так и одновременно. Более того, часто они могут писать ими и свободно, и одновременно, и «расходясь» в разные стороны, и наоборот! И даже рисовать!

Это так называемое «зеркальное письмо». Именно такой способностью обладал великий Леонардо да Винчи, он был амбидекстр. Наверняка, многим известны различные теории о его «кодах», «зашифрованных знаках» и т.п., — это дало почву для многих книг и фильмов. На деле же он владел зеркальным письмом, и часто оно выходило у него непроизвольно, просто не задумываясь писал, как удобнее.

А вот еще, более сложные тесты. Посмотрите, куда вращаются фигурки?

Если вы видите вращение по часовой стрелке, значит у вас работает левое полушарие мозга, против часовой стрелки – правое полушарие.

Левое полушарие отвечает за логику, память, математические и языковые способности, аналитическое мышление.

Правое — за эмоции, невербалику, интуицию, музыкальность, изобразительное искусство, воображение.

Имейте в виду, что фигурка может одновременно вращаться и вправо, и влево. И вращается не картинка, а ее образ в Вашей голове! Исследователи отмечают, что люди, которые сравнительно легко могут поменять направление вращения девушки, обладают IQ выше 160. Те же, кто может только с усилием изменить направление движения девушки (или не могут совсем) – это люди более практичного и рационального склада, в то время как легко меняющие направление обладают богатейшим воображением и интуицией.

Особенно удивительно, когда смотрит одновременно несколько человек. У каждого она «движется» в разном ритме и направлении. Но не может ведь картинка одновременно крутиться во все стороны! Следовательно, действие происходит и правда — в голове, а не на экране.

Известные люди-амбидекстры:

музыкант Джимми Хендрикс (мог играть на гитаре как правша и как левша), академик Андрей Сахаров, художник Леонардо да Винчи, Мирей Матье, Пол Маккартни, спортсменка Мария Шарапова, Курт Кобейн, Владимир Даль, Том Круз, Марина Навратилова (первая ракетка мира 1978-87 гг)

Кроме настоящих, вычислены вымышленные амбидекстры:

мушкетер Атос — герой романов Александра Дюма, Грегори Хаус — из сериала «Доктор Хаус», Штирлиц — главный герой произведения «17 мгновений весны», Хэллбой — персонаж комиксов, губка Боб квадратные штаны.

Взаимодействие полушарий нам необходимо для нормальной жизни и чем оно активнее, тем успешнее человек!

В последние годы среди детей обнаруживается значительное количество амбидекстров (в среднем 37,95%).

Проверяем себя дальше. Иллюзии из серии: «определить направление вращение». Влево или вправо движется?

Вот эта сфера из точек способна вращаться в любую сторону в зависимости от того, какие точки Вы будете представлять ближними к себе, а какие дальними.

Если полушария головного мозга у человека развиты гармонично, он легко меняет направление вращения. На следующей картинке это выглядит как настоящий танец.

Проверку доминирующего полушария мозга изобрел Нобуюки Кайахара, японский вебдизайнер из Хиросимы. А психологи решили, что она помогает определить доминирующее полушарие мозга, которое наиболее активно в данный момент времени.

Эти тесты можно повторять. И, в зависимости от вашего состояния, фигурки будут вращаться или влево или вправо.

Если у вас не получилось – посмотрите подсказку:

Амбидекстр – не обязательно человек, эффективно совершающий действия обеими руками от рождения, это можно воспитать в себе в любом возрасте. Ходят слухи, что навыки право-леворукости умышленно тренируют большинство спортсменов и музыкантов. Так они значительно расширяют границы своих профессиональных возможностей.

Еще тесты на правое и левое.

 1. Называть цвета, а не то что написано. Правое полушарие мозга – распознает цвета, левое – читает. В этом упражнении происходит балансировка полушарий и тренировка их взаимодействия. Для безопасности (от глюков у юзеров) – тест начинается и заканчивается ‘правильными’ комбинациями слово-цвет
 2. По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.
 3. Что вы видите? Если девушка у вас развито правое полушарие мозга. Если старуха левое.

4. Найдите мужскую голову на этой картинке

Если Вы справились с задачей:

— менее чем за 3 секунды, то ваше правое полушарие вашего мозга развито лучше, чем у большинства людей

— в течение 1 минуты – это нормальный результат

— если в течение 1–3 мин. – ваше правое полушарие развито плохо, вам нужно есть побольше мясного протеина.

— если поиск занял у вас больше 3-х минут – плоховато…

Такое интересное явление, как амбидекстрия – явный признак того, что природа не зря что-либо рождает на свет. Возможно, это та самая новая эра эволюции человека и высшая степень управления головным мозгом и эмоциями.

1. Если обеими руками вы можете писать одинаково хорошо, то являетесь одним процентом. Даже среди небольшого числа «многоруких», лишь немногие показывают одинаковые навыки во владении обеими руками.
2. Как говорят эксперты, право- лево- и «смешаннорукость» не обязательно определяют окончательные предпочтения людей. Большинство людей испытывают некоторый уровень перекрестного доминирования – предпочитая одну из рук для определённых задач, даже если она и не является доминирующей, а среди тех, кто использует обе руки, существуют ещё более тонкие различия. Амбидекстрами называют тех, кто обе руки может использовать так же, как правши используют свою правую руку, а амбисинистеры, это те, кто обе руки используют, как правши используют левую (т.е. криво и неумело).
3. В отличие от правшей, которые показывают сильное доминирование левого полушария мозга, полушария амбидекстров развиты почти симметрично…
4. …как и мозг типичного человека с синестезией, или «смешанными чувствами», переживающего пересекающиеся чувственные восприятия. Число амбидестров (и левшей) среди синестетов гораздо выше, чем в общей популяции.
5. Амбидекстры с большой вероятностью обладают геном LRRTM1, который связывают с шизофренией. Исследования показывают, что больные шизофренией со значительно большей вероятностью являются амбидекстрами или левшами, чем не шизофреники.
6. Другое исследование, проведённое при помощи вебсайта BBC Science, показывает, что из одного процента 255 тысяч опрошенных респондентов, которые указали на одинаковую лёгкость письма обеими руками, 9,2 процента мужчин и 15,6 процентов женщин сообщили о своей бисексуальности.
7. Люди, которые определяют себя как «двухрукие», при общей оценке интеллекта набирают несколько ниже, чем в целом, и чаще всего эти баллы ниже в арифметике, мышлении и памяти…
8. …за исключением случаев, когда это не так. Исследование 8 тысяч детей в возрасте 7 и 8 лет показало, что 87 «смешанноруких» учеников показывали более выраженные затруднения в языковых навыках, а в возрасте 15 и 16 лет те же ученики показывали больший риск симптомов ADHD (синдром дефицита концентрации внимания и гиперактивность), и показывали более низкие академические успехи чем право- и леворукие ученики.
9. Амбидекстра легко разозлить. Таковы результаты исследования Колледжа Мерримак, что свидетельствует о повышенной взаимосвязанности полушарий мозга, которая была обнаружена у амбидекстров и левшей. Последующее исследование показало, что увеличение связей полушарий коррелирует с увеличением неловкости, неуклюжести и переменчивости настроения.
10. Как бы то ни было, однако использование двух рук может быть полезным в спорте, искусстве и музыке. Среди одинаково владеющих двумя руками есть такие знаменитые личности как Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Пол Маккартни, Бенджамин Франклин, Марк Нопфлер и Киану Ривз.

Словари и энциклопедииНормативный контроль

Курский государственный университет

Специальный психолог – специалист в области психологии, который занимается изучением психики человека, его внутреннего душевного состояния и помогает выстраивать жизнь в соответствии с определенными нормами и идеалами.
Профессия специального психолога появилась сравнительно недавно. Психолог не лечит в прямом смысле этого слова, а помогает человеку обрести гармонию как с самим собой, так и с окружающими его людьми.
Профессия требует от специального психолога особого, тонкого подхода к своему делу. Он сам должен уметь делать то, чему учит. И специальных психологов обучают умению управлять собой, искусно слушать и понимать, быстро вникать в суть проблемы и помогать находить решение. Психолог все время совершенствуется, умеет и любит учиться: читает специальную литературу, встречается с коллегами, занимается собственными исследованиями. Профессиональный психолог не советчик и не великий Учитель, но помощник, который умеет принимать пациента таким, какой он есть, и помогает найти решение проблемы или выход из трудной ситуации. Главное, что делает специальный психолог, – общаясь с человеком, создает условия, при которых этот человек начинает понимать себя, разбирается в себе, обнаруживает и самостоятельно принимает верное решение. Ведь большинство неудач как в личной, так и в профессиональной жизни человека происходят не оттого, что все вокруг такие плохие. Проблема часто «сидит» в самом человеке, в его взглядах на многие вещи, в его мировоззрении, может быть, в его детстве. Специальный психолог даёт возможность человеку взглянуть на жизнь в целом и на саму проблему в частности немного под другим углом, подталкивает к мысли, что все, что с нами происходит, – дело рук нас самих, что для того, чтобы изменить мир, надо измениться самому.
Быть психологом – это значит любить свою профессию и людей, постоянно открывать новое в себе и окружающих, помогать людям становиться счастливее. Конечно, такая сложная и тонкая задача – психологическая помощь – требует от специалиста определённых душевных и профессиональных качеств. Прежде всего, он должен быть добрым и неравнодушным к другим людям. Важно умение внимательно слушать и слышать собеседника. Специальному психологу понадобятся такие качества, как логика, сообразительность, умение анализировать и делать выводы. Однако он должен уметь отгораживаться от чужих проблем, не пропускать их через себя, не принимать близко к сердцу и не путать профессиональное сочувствие с сочувствием человеческим, то есть он должен обладать стрессоустойчивостью.
Распространённость этой профессии весьма велика. Специальные психологи просто необходимы как в учебных, так и в медицинских учреждениях. Они оказывают помощь людям в экстремальных ситуациях, работают в войсковых частях, в учреждениях МЧС и ФСБ, в исправительных учреждениях, в инспекциях по делам несовершеннолетних, социальных приютах.
Получить профессию специального психолога Вы можете на дефектологическом факультете КГУ, обучаясь по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» с профилем «Специальная психология».

№25: 15 собственных стихотворений,написанных двумя руками одновременно. Амбидекстр. | by Какеев Улан

Кандай,читатель)

Пришла идея приветствовать на разных языках…»Кандай«-это привет с киргизского языка.

Итак,начнем…на сей раз написал 15 стихотворений собственного сочинения сразу обеими руками… пока ехал в поезде…нужно было как-то реализовывать избыток свободного времени…иначе пустая трата данного ресурса в звуках «бесконечного» стука…колёс поезда.

Ну что ж…поехали.

Стихи в печатном виде можно найти на моей странице в Стихи.ру

В следствии данного эксперимента…пришел к тому,что я-амбидекстр. Это человек,который через 5–10 минут тренировок может писать обеими руками одновременно.

Если у тебя возникло желание попробовать…пробуй…возможно ты тоже амбидекстр и откроешь в себе новую грань себя…если нет,то все равно интересно проведешь полчаса своей жизни.

Как это делал я:

1. Писал одинаковые буквы,цифры,простые фигуры(квадрат,круг,треугольник) синхронно.

2.Писал разные буквы разными руками,составляя единые слова и предложения.
Красным-левой,черным-правой.

Синим-левой,черным-правой.

3.Писал разные слова разными руками.
Так собственно написал 15 стихотворений.

Что даёт умение писать обеими руками? Прокачка отстающей руки? И вообще владение обеими руками?

Конечно есть явный аргумент,что «Мы живем в цифровом мире,где все печатают…и мало,кто уже пишет» .Однако…с таким же успехом можно утверждать «Зачем читать книги,если есть фильмы».
Думаю,ответ тебе уже сам пришел в голову…а пока ты пишешь свои ответы в комментах…я представлю свои…

Аргументы:

1.Ты эволюционируешь.
Это твоя новая ступень,новая грань.Ты узнаешь себя нового.

2.Ты становишься уникальным.
По статистике в мире всего около 1% амбидекстров. Хотя по моим ощущениям их все же больше…может быть около 3–5%,так как сейчас идет поток детей-индиго.

3.Ты становишься гармоничным.
Твое левое и правое полушария работают синхронно. Очень мало людей,которые сочетают в себе «железную логику» и «глубокую интуицию»…а ведь такой человек и является гармоничным. Так как сочетает в себе…как Инь,так и Ян.

Как еще можно развивать оберукость?
-Чистить зубы отстающей рукой. Если ты правша-левой,если ты левша-правой.
-Мыть посуду,поменяв «роли» рук. Левой держать губку или наоборот-правой.
-Есть вилкой,ложкой,китайскими палочками отстающей рукой. И двумя руками одновременно, держа ложку-вилку,вилку-вилку,ложку-ложку в каждой руке.
-Резать ножом хлеб,овощи,фрукты отстающей рукой.
-Шлифовать и красить дерево обеими руками одновременно.

Другие ресурсы про Амбидекстров:
1. Сайт Владимира Пугача
2.Сайт +10 к здоровью
3.Сайт Аметист

На этом всё,дорогой читатель.
Удачи.

Улан.

Чего мы не знали об амбидекстрии. Рука ведущая

Вы думаете, мир делится только на правшей и левшей? Вы глубоко заблуждаетесь. Оказывается, встречаются такие индивидуумы, которые одинаково хорошо владеют как правой, так и левой руками. Перед вами несколько любопытных фактов из жизни этих замечательных людей.

Они составляют 1% населения

Если человек может одинаково хорошо пользоваться обеими руками, значит, он входит в узкий круг уникальных личностей. Таких людей на Земле всего лишь около одного процента. Для сравнения, левшей на планете куда как больше — приблизительно 10% населения.

Их могло быть гораздо больше

Большинство из нас подвержены некоторому уровеню перекрестного доминирования. Одной рукой мы лучше справляемся с одной задачей, а вторая отведена для других целей. Возможно, в свое время мы недостаточно развили навыки.

Полушария головного мозга амбидекстров почти симметричны

Наши герои отличаются от правшей, у которых сильно доминирует левое полушарие головного мозга. У амбидекстров строение органа почти симметрично. Любопытно, но то же самое утверждение относится и к левшам.

Они обладают неврологическим феноменом

Синестезия, или феномен «смешанных чувств», не является психическим расстройством. Она дает амбидекстрам дополнительные возможности. Например, они могут видеть стандартный печатный шрифт в спектральной цветовой гамме.

Среди таких людей больше шизофреников

Исследования показали, что люди с симметричным строением головного мозга с большей долей вероятности обладают геном, связанным с шизофренией. Если же вы правша, то ваши шансы приобрести указанное психическое расстройство заметно снижаются.

Среди них больше бисексуалов

Еще одно любопытное исследование выявляло сексуальные предпочтения среди амбидекстров, левшей и правшей. В опросе принимали участие 255 тысяч человек. Люди, одинаково хорошо владеющие обеими руками, более часто рассматривают в качестве романтических партнеров и женщин, и мужчин. Об этом рассказали 9,2% мужчин и 15,6% женщин. У правшей и левшей эти цифры колебались в границе от 4 до 6,3%.

Уровень их интеллекта чуть ниже

Люди, которые умеют писать и левой, и правой рукой, показывают более низкие результаты в тестировании IQ. Особенно заметна разница с «однорукими» в математических расчетах, памяти и мышлении.

Они имеют трудности в языковых навыках и риск развития СДВГ

Долгосрочное исследование 8 тысяч детей младшего школьного возраста выявило 87 учащихся, одинаково хорошо владеющих обеими руками. Оказалось, все они имели ярко выраженные трудности в языковых навыках. В тот момент, когда эти дети достигали возраста 15-16 лет, они были более подвержены симптомам СДВГ, нежели правши или левши.

Они более раздражительны

Амбидекстры более подвержены приступам гнева и капризам. Иногда они чувствуют себя неловкими и неуклюжими. Это также связано с симметричным строением головного мозга.

Они более подвержены перепадам настроения

Наших сегодняшних героев, так же, как и левшей, легко можно поколебать эмоционально. А вот правшам присуща эмоциональная стабильность.

Среди них встречаются гении

Если вам кажется, что все приведенные доводы слишком удручающие, а вы как раз входите в 1% «избранных», не спешите отчаиваться. Вместо математических способностей вам послана одаренность в спорте, искусстве, музыке и даже политике. Яркими представителями амбидекстров являются Леонардо да Винчи, Пол Маккартни, Бенджамин Франклин, Миямото, Гарри Трумэн и другие.

Вы правша или левша? А может быть на одинаковом уровне «работаете» обеими руками? А как называется человек пишущий двумя руками одновременно хорошо? Кто эти люди и откуда у них появилось это умение? Как возможность писать и правой и левой руками влияет на жизнь и развитие мозга? Они гении? Подробности в статье!

Человек, имеющий такой необычный навык называется – амбидекстер. С латинского «амби» — оба, «декстер» — правый. Именно так расшифровывается столь непривычное для нас слово. Стоит отметить, что понятие редко используют в разговорной речи. Привычнее описывать умение, чем использовать термин, обозначающий человека, который может писать обеими руками.

Что это за феномен – амбидекстрия

Амбидекстер – человек, который умеет в равных долях работать двумя руками. Абсолютно идентично, не выявляя «ведущей» стороны. Подобный навык воспроизводится за счет «хитрого» строения мозга и одинакового развития обоих полушарий.

Типичная ситуация выглядит следующим образом: левое полушарие мозга развито сильнее – правая сторона тела является ведущей. Человек пишет правой рукой, правая нога – толчковая.

В случае амбидекстрии в равных степенях развиты оба полушария головного мозга, в следствии чего, у тела нет передовой, ведущей стороны. Такой индивидуум без труда может писать, рисовать, совершать текущие задачи – без оглядки на то, какой рукой или ногой он это делает.

Почему возникает амбидекстрия, признаки?

Наблюдения показали, что подмена хода типичного развития амбидекстеров происходит еще на этапе развития плода в утробе матери. Другими словами, еще до рождения предопределено – будет ребенок «уникальным» или нет.

На первых триместрах беременности у плода в большей мере развивается правое полушарие головного мозга. Со временем, левое догоняет в развитии, а непосредственно за несколько недель до рождения – доминирует над правым. Если плоду не хватало кислорода, произошли какие-либо нарушения или случились преждевременные роды – отмечают большую вероятность появления амбидекстера или левши. Условно говоря, если развитие и рождение плода идет не по плану — возрастает вероятность амбидекстрии.

Поразительно, но амбидекстрией обладает лишь 0,40% от населения всего земного шара. Причем, примерно у половины людей этот дар приобретенный – намеренно развивают способности и умения работы двумя руками. Зачем? Читай дальше!

Человек пишущий двумя руками одновременно – гений?

Бытует мнение, что благодаря амбидекстерии у человека открываются удивительные творческие способности, не типичные для среднестатистической личности. Отчасти, это правда — есть некоторые подтверждения.

К примеру, Леонардо да Винчи был представителем группы амбидекстеров, практикуя письмо «шиворот навыворот» — в зеркальном отражении. Также, этой не типичной способностью обладали: Никола Тесла, Бенджамин Франклин, Джим Рут и Чарли Чаплин. К этим рядам можно отнести и Альберта Энштейна, однако, его умение работать двумя руками – лишь приобретенный навык.

Основываясь на этих примерах, большое количество современных родителей пытаются приучить своих детей писать обоими руками. В надежде на «талантливое» будущее детей – они пытаются всунуть этот навык «от противного». Не всегда это удается сделать.

В какое время было больше всего амбидекстеров?

Поразительно, но таких людей очень много вокруг нас. Все они имеют приобретенный навык (не врожденный) и родом они из СССР. В те времена было «накладно» иметь в семье левшу. Замена парты, расположение рабочего стола, переобустройство источников света. Родители переучивали своих чад на «праворукое» письмо. В результате чего – большинство стали писать и правой и левой рукой одинаково хорошо.

Конечно, это никак не повлияло на появление таланта и улучшение качества жизни, ведь в данном случае – это всего лишь приобретённое умение.

Теперь вы знаете, как называется человек, умеющий писать двумя руками одновременно хорошо. Были удивлены? Расскажите об этом своим друзьям! Посещайте другие страницы сайта – здесь много интересных статей!

В этом материале вы узнаете, как научиться писать двумя руками. Для этого я покажу вам определенные упражнения, которые хорошо помогут вам развить в себе такое умение. Помимо этого, я поведаю об основных плюсах такой способности. Развивать такой навык очень полезно. Дальше я объясню почему.

Итак, писать двумя руками — это очень полезное занятие для человека. Вы спросите, а как называется человек, который пишет двумя руками и вообще, все делает хорошо, как правой, таки левой? Их называют амбидекстрами .

А способность выполнять равные действия обеих рук с одинаковой эффективность без выделения ведущей руки называется амбидекстрия . У таких людей очень хорошая интуиция, интеллект и великолепный творческий потенциал. Также такие люди способны аналитически мыслить.

Все эти достижения обусловлены тем, что в работу входит не одно, а сразу два полушария головного мозга. Если их работу удастся синхронизировать, то у вас будет намного больше шансов добиться хороших результатов в любом виде деятельности. То есть, так можно выйти на новый уровень и расширить горизонты своего познания.

Также амбидекстрия существенно поможет вам облегчить жизнь в непредвиденных ситуациях. К примеру, для военных это очень полезный навык стрельбы в разных условиях. Иногда бывают такие ситуации, когда невозможно подключить главную ведущую руку. Еще этот навык может пригодиться боксерам, биатлонистам и другим спортсменам.

В принципе, про правое и левое полушарие известно довольно много. Правое полушарие головного мозга отвечает за творческую деятельность, а левое за логические процессы. В основном мы развиваем левое полушарие. Чтобы развивать правое полушарие достаточно что-то делать не ведущей рукой. Для правшей это будет левая рука, а для левшей — правая.

Скажу, что для развития творческой деятельности существует определенный ряд упражнений. Как правило, это умение писать двумя руками одновременно. Также сюда можно отнести и рисование.

Кроме этого есть техника интуитивного письма. Это когда вопрос пишется ведущей рукой, а ответ не ведущей. Особенно хорошо проводить такое занятие при длинных диалогах (вопрос-ответ) .

Вы наверное, удивитесь и скажете, что такое невозможно! Однако на самом деле не все так сложно. Писать двумя руками под силу каждому. А развив в себе такую способность, вы заметите, что стали намного внимательнее. У вас заметнее улучшиться память, а также способность ориентироваться в пространстве и даже интуиция.

Итак, чтобы всего этого добиться, вам нужно начать с самого простого. Для начала попробуйте рисовать геометрические фигуры. Если вы правша, то рисуйте левой и наоборот.

Когда видите, что у вас стало хорошо получаться, то усложните задачу и попробуйте рисовать двумя руками одновременно. Сначала начните с одинаковых фигур и только потом, когда будете справляться, пробуйте рисовать разные.

Когда вы видите, что выполняете данные упражнения без особых проблем, тогда смело переходите ко второму этапу. Возьмите лист в линейку и начните писать менее развитой рукой. Сначала пишите крупными печатными буквами. Когда приловчитесь, то переходите на прописные. После усложните задачу и пробуйте писать целые предложения и небольшие тексты.

Рисуйте картинки левой рукой (если вы левша, то начинаем использовать правую) . Если вам будет слишком сложно, то на начальном этапе можно предварительно ставить точки-контуры рисунка. После опять усложняем задачу.

Начните рисовать одну и ту же картинку одновременно двумя руками. Затем проделываем то же самое, но уже только менее развитой рукой. Потом опять начинайте рисовать двумя руками одновременно. В общем, соблюдайте такое чередование.

Ну и последний этап. Он заключается в том, что выполнение привычных для вас действий ложится на менее развитую руку (для правшей это будет левая) .

Задачи могут быть разными.

Например, менее развитой рукой можно набирать номер телефона, управлять мышкой компьютера, чистить зубы, держать ложку и так далее. Можете подбрасывать мяч и ловить его, не помогая ведущей рукой.

Со временем все эти действия войдут в привычку, разовьется мышечная память. Главное — тренироваться ежедневно, всего несколько минут в день.

В общем, нужно развивать оба полушария головного мозга. Это потом даст вам дополнительные преимущества в жизни. А чтобы развивать эти полушария, не ленитесь выполнять особые упражнения.

Людей, которым сложно использовать обе руки, называют амбисинистрами («ambisinister»). Двигательные навыки амбинистров или людей с менее развитым уровнем ловкости могут быть результатом изнурительного физического труда. Выделяют четыре основных типа преобладания:

 • Преобладание правой руки является наиболее распространенным явлением. Праворукие люди (правши) в большей степени владеют правой рукой и обычно используют ее для выполнения всех необходимых действий.
 • Смешанное преобладание , также известное как поперечное господство — состояние, в котором различные задачи лучше выполняются разными руками. Например, такие люди могут лучше писать правой рукой, а более уверенно бросать мяч — левой рукой. Однако, люди обычно считают преобладающей ту руку, которую человек использует для письма, поэтому данный тип преобладания обычно не упоминается (встречается очень редко).
 • Амбидекстрия встречается очень редко. Человек, являющийся амбидекстром, в состоянии сделать любую задачу одинаково хорошо любой рукой. Данное состояние встречается чрезвычайно редко, хотя считается, что человека можно ему обучить.

Никто наверняка не знает, почему у человеческого населения доминирующей является правая рука, однако для объяснения этого было предложено много теорий.

Теории «ведущей руки»

Современные теории рассматривают развитие преобладания какой-либо руки с различных позиций. Одна из теорий предполагает, что преобладание руки — это не простое предпочтение к ее использованию, так как две руки все равно сотрудничают друг с другом, только на более высоком уровне. Например, выполнить запись на кусочке бумаги используя только одно руку очень сложно. К данному процессу должна быть привлечена и другая рука, которая, в свою очередь, будет придерживать бумагу.

Социологические теории

В процессе эволюции происходит естественный отбор, укрепляющий и развивающий необходимые навыки и отсеивающий редкие (если они не связаны в некотором роде с желательными чертами). Однако, среди человеческого населения продолжает сохраняться «популяция левшей». Из этого можно сделать следующие выводы:

 • любые неудобства, связанные с чертами меньшинства, являются менее весомыми, чем преимущества, которыми обладают люди-левши.
 • существует некоторый род зависимости выгоды быть левшой или правшой в соответствии с относительным числом каждого из типов в популяции.

Эта теория исследовалась в 2004 году учеными Форри (Faurie) и Реймондом (Raymond). Исследования дополнялись данными об успехах левшей в определенных спортивных состязаниях, чтобы продемонстрировать, что люди-левши имеют преимущества в поединках. Процент левшей имеет зависимость (коррелируется) с количеством насилия в обществе (в исследованиях как мера использовался процент убийств). Это свидетельствует о том, что меньшинство левшей исторически играло решающую роль в развитии человеческих обществ. Однако, встречное заключение о том, что возрастание насилия в обществе приводит к увеличению числа левшей, не нашло подтверждения в исследованиях.

Воин и его щит

Эта теория пытается объяснить положение щита в левой руке воина для защиты сердца. Так как сердце находится с левой стороны тела, воин-правша (удерживающий щит левой рукой и использующий правую руку для оружия) имел возможность лучше его защищать и, следовательно, большую вероятность остаться в живых.

Данная теория имеет множество несоответствий, таких, как:

 • Начиная с Бронзового века не существовало достаточно большого количества поколений воинов, чтобы исследовать разницу.
 • Анализ древних наскальных рисунков указывает, что человечество было праворуким задолго до Бронзового века.
 • Теория не объясняет, почему в то время существовали как правши, так и левши.
 • Укол оружием в любую сторону верхней части груди в древние времена скорее всего привел бы к смерти.

Некоторые исследователи считают, что это привело бы к появлению большего процентного количества мужчин-правшей, чем женщин. Однако, данные указывают, что левшами в большей степени являются мужчины.

Разделение труда полушариями мозга

Это самая распространенная теория развития преобладающей руки. Смысл теории состоит в том, что за работу речевого и двигательного центров отвечает одно и тоже полушарие мозга, в то время как разделение работы на два полушария привело бы к уменьшению эффективности работы. Кроме того, если бы все функции распределялись на оба полушариях, то размер мозга и потребление им энергии увеличился, что является невозможным. Так как у большинства людей левое полушарие отвечает за речь, следовательно, правши являются преобладающими. Также данная теория указывает на то, что люди, являющиеся левшами, имели бы обратное (реверсивное) разделение центров в полушариях. Наконец, так как другие приматы не имеют речевого центра (по крайней мере в той степени, как люди) нет ни какого смысла в преобладании среди них левшей, что и является верным на самом деле.

Опровержения:

 • Теория не объясняет, почему левое полушарие всегда контролирует речевой центр. Почему данное разделение не выражается как 50 на 50 %?
 • В то время, как 95 % правшей действительно используют левую сторону мозга для речи, то для левшей данной зависимости не наблюдается. Одни действительно используют правую часть для лингвистических навыков, другие используют левое полушарие, третьи используют оба. Данная теория может служить вполне хорошим объяснением некоторых причин, однако имеет слишком много недостатков, чтобы объяснить все причины леворукости.
Преимущества в спорте

Преимущество для игроков одиночных видов спорта, таких как Теннис или Бокс , состоит в том, что человечество, состоит, возможно, из 10 % левшей и 90 % правшей, следовательно, левша играет 90 % своих игр против правшей, и имеет опыт перед таким соперником. Правша так же 90 % игр проводит против другого правши и к встрече с левшей менее подготовлен. Когда левша встречается с левшой, они оба, вероятно, будут иметь одинаковый уровень практики друг против друга, такой же, как имеет правша. Этим объясняется непропорционально большое количество левшей в тех видах спорта, где спортсмены встречаются один-на-один, в то время как в других видах, таких, как гольф, преимущество ассиметричной руки отсутствует.

Преимущество в рукопашном бою

Приведенные выше аргументы свидетельствуют о том, что левши имеют преимущество в поединках без оружия из-за фактора неожиданности. (Этот факт хорошо известен боксерам и привел к мировому рекорду 4 ноября 1947, когда Майк Коллинс, естественный левша, появился в углу ринга в левосторонней стойке (стойка правши), потом неожиданно изменил стойку, нанес первый и последний удар, и нокаутировал соперника, Пата Броунсона (Pat Brownson), на 4-той секунде.

Биологические теории

Существует множество свидетельств того, что уровень тестостерона, получаемый ребенком в утробе матери, оказывает влияние на строение мозга. Одна из теорий свидетельствует о том, что высокие дозы предродового тестостерона приводят к более частому появлению левшей. Доказательством данной теории служит и то, что среди левшей количество мужчин выше числа женщин, также существует большая вероятность рождения леворуких мужчин-близнецов. См. Теорию Гешвинда-Галабурда .

Асимметрия внутренних органов

В то время как внешние органы являются практически симметричными, внутренние органы, такие как сердце и желудок являются асимметричными. Возможно, на это влияет асимметричный мозг.

Экологические теории

Стресс при рождении

Основная идея состоит в том, что левша «появляется» из-за повреждения головного мозга во время процесса рождения. Некоторые статистические данные подтверждают эту теорию. Трудные или напряженные роды случаются намного чаще среди младенцев, которые в дальнейшем растут левшами или амбидекстрами. Стресс при рождении также связан с множеством врожденных дефектов и осложнений, включая церебральный паралич и аутизм.

Опровержения:

 • С течением времени во всем мире улучшился уровень медицины и технологий, применяемых при родах. Несмотря на это, пропорциональное количество левшей не сократилось. Однако, утверждение может быть верным, так как возросший уровень медицины привел к тому, что младенцы, родившиеся раньше срока (недоношенными), а так же получившие родовые травмы, вместо того, чтобы умереть, остались в живых, что и могло привести к увеличению числа левшей и амбидекстров.
 • Это не объясняет, почему люди, изначально являющиеся праворукими, только испытав родовой стресс становятся левшами. Однако данная теория, в комбинации с некоторыми из других теорий, представленных здесь, может объяснить причины возникновения леворукости.
 • Исходя из этой теории, не ясно, почему левшей среди мужчин больше, чем среди женщин.

Примечания

…Описанное выше являет собой и сбор, по большей части, суеверий — одно из которых к примеру гласит: «левши обладают более креативным мышлением» или «левосторонние нейролектики(правши), сплошь пользуются только правой рукой и обладают скудным воображением» — что настолько же абсурдно, как и утверждение о том, что лишь обладатели более внушительного левого полушария, способны стать математиками или шахматистами (что уже неверно хотя бы от того что у левшей указанное полушарие отвечает уже не за логику)…Не менее абсурдно утверждение о том, что лишь мужчины способны логически мыслить и не способны на проявление эмоций — что является подменной понятий(образного и эмоционального способа мыслить а так же сознательного и абстрактного) — на деле существуют четыре архитипа присущие и мужчинам и женщинам(в сумме восемь) среди которых соответственно выделяются и левши и левосторонние нейролектики — то есть обладатели более обширного «сознательного» полушария как и «»эмоционального» встречаются и среди женщин и среди мужчин, ровно как и среди левшей и их противоположностей… Преобладание левой, или правой руками, является условно зависимым от положения полушарий — то есть если как и описано выше, принимать за главенствующую лишь ту руку, что предпочтительно предназначена для письма, то описанное выше верно, однако не мало важным является ошибочное примечание о крайней редкости проявления преобладания «левой»(у левшей соответственно правой) руки при совершении прочих, отличных от письма, процедур… Этот эффект не только не редкость, но и в определенных местностях и при определенных видах деятельности является нормой. Например, владенение струнно смычковым и щипковыми музыкальными инструментом, подразумевают нахождение аппликатуры, именно «левой» руки, непосредственно на ладах…Очередность предпочтения рук и вовсе не зависит от положения полушария, на прямую — Скажем, то с какой ноги, или руки, вам удобнее начинать комплексное действие (требующее прямое или косвенное участие обоих рук), зависит в большей степени не от положения полушарий, а их направленности — то есть если вы, к примеру, обладаете более обширным сознательным полушарием и вы не левша, то ваша левая рука проворней своей соседки, но если ваше правое полушарие обгоняет левое, при тех же условиях(вы не левша), то именно соседка обойдет вашу левую руку и надо заметить, что ваша половая принадлежность на это не повлияет… подробнее об этом можно узнать здесь

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Ведущая рука» в других словарях:

  Преобладающая рука (англ. Handedness) признак, возникающий из за неодинакового развития моторных навыков между левой и правой руками. Человека, который в большей степени владеет правой рукой, называют правшой, а того, кто чаще использует левую… … Википедия

  Бриллиантовая рука … Википедия

  Бриллиантовая рука Жанр комедия Режиссёр Леонид Гайдай Автор сценария Яков Костюковский Морис Слободской Леонид Гайдай … Википедия

  Признак, возникающий из за неодинакового развития моторных навыков между левой и правой руками. Человека, который в большей степени владеет правой рукой, называют правшой, а того, кто чаще использует левую руку левшой. Меньшинство людей одинаково … Википедия

Часто в СМИ можно услышать про удивительных людей – амбидекстров. В упоминаемых сюжетах и историях эти люди поражают своими способностями, запоминаются и мотивируют попробовать сделать то же самое, что и они.

Амбидекстр — это человек, который может одновременно писать двумя руками. При этом количество слов может быть различным. Это могут быть вовсе разные предложения.

Многие люди не знают о таких своих особенностях. Поэтому Вы также можете оказаться таким уникальным человеком. Итак, проверим, амбидекстр ли Вы?

Всё может измениться буквально за один день. Особенно если не сидеть сложа руки.
Мэг Джей. Важные годы: Почему не стоит откладывать жизнь на потом

Амбидекстр – кто это?

Амбидекстр — это человек, который может совершать действия в течении определенного времени, без дискомфорта и усилий обоими руками . Ученые считают, что такая особенность может быть как врожденной, так и приобретенной.

Многие люди интересуются, а можно ли стать амбидекстром? Конечно можно, хоть шанс и остается небольшим. Главное – работать над развитием своих полушарий мозга. Эту психологическую характеристику человек может самостоятельно изменить.

Чтобы разобраться, как правильно усовершенствовать себя, необходимо узнать суть понятия «амбидeкcтpия». Многие знают выражение «ведущая рука». Другими словами, у каждого человека одна из рук функционирует активнее другой.
В современном мире больше людей, которые зачастую пользуются правой рукой (едят, держат предметы, пишут).

По статистическим данным известно, что левшей намного меньше. Но многие считают, что большое количество таких людей было переучено в детстве. Их принудили использовать правую руку в качестве ведущей.

Специалисты утверждают, что ведущая рука – это наглядное проявление более развитого полушария. У левшей более развито правое полушарие, отвечающее за интуитивное, эмоциональное наполнение всего окружающего, целостность восприятия, ассоциативного мышления, восприятие музыки и оттенков. А у правшей – левой, отвечающее за логику. У них проявляются способности к хорошей калиграфии и чтению, запоминанию точных сведений и иностранных языков.

Амбидекстрия — что это такое?


В определении этого понятия говорится, что существует небольшой процент людей, у которых нельзя выделить основную «рабочую» руку.

Aмбидeкcтpия – достаточно редкое явление, которое характеризуется одинаковым развитием обоих полушарий мозга. Проявляется это в одинаковой функциональности обеих рук.

Люди-амбидекстры хорошо выполняют все задания как правой, так и левой рукой. Оба полушария мозга таких людей одинаково развиты.

Некоторые генетики считают, что за это отвечает ген LRRTM1 , но пока этот факт не доказан. Для таких людей характерны следующие особенности:

 • идентична точность выполняемых действий за одинаковый промежуток времени;
 • этот навык можно приобрести, выполняя упражнения, а можно и родиться уже с ним.

Амбидекстрия — врожденная или приобретенная способность?

Многие ученые считают, что все новорожденные дети — амбидекстры. Что это значит? Просто до 4-летнего возраста малыши активно используют в различных целях как левую, так и правую руку. Человек растет в социуме с установленными правилами и нормами, и его способности постоянно направляют в нужное русло.

Всех нас учили с ранних лет, что держать ложку, писать и рисовать нужно правой рукой. С взрослением навыки использования левой руки в работе постепенно угасают.

Все здравомыслящие люди понимают, что оба полушария должны быть гармонично развиты. Поэтому необходимо заниматься развитием работы каждого полушария, а для этого нужно знать, как стать амбидекстром.

Методики развития амбидекстрии


Существует множество методик, которые позволяют развивать aмбидeкcтpию. Их разрабатывают психологи, ученые, спортсмены. Но не все желают использовать эти особенности в благих целях.

Всем известная стрельба из двух пистолетов, дуэль, к добру не приводит. Да и способность боксера «работать» одновременно двумя кулаками нельзя назвать правильной и честной.

Но педагоги, которые занимаются с детками дошкольного возраста, утверждают, что малыши часто используют обе руки. Определяются с выбором ведущей руки они позже. Зачастую на этот выбор влияют родители или воспитатели в детских садах. Ведь относительно недавно всех амбидекстров и левшей переучивали. Конечно, ребенок испытывал в такой ситуации дискомфорт, но со временем все менялось.

Сейчас же изменились подходы. Детей с задатками амбидекстров всячески поощряют, помогают и поддерживают, различными способами пытаясь стимулировать развитие обоих полушарий головного мозга.

Хозяйский глаз сделает больше, чем обе руки.
Бенджамин Франклин


Кроме того, специалисты рекомендуют делать некоторые упражнения истинным правшам, чтобы развивать вторую руку. Задания на первый взгляд просты, но для некоторых очень сложны в исполнении. Необходимо одевать куклу, рисовать карандашами или кисточкой, выстраивать кубики, играть с машинкой. После можно приступить к более сложным упражнениям – письму, меняя по очереди каждую руку.

Помните, главное – систематический и регулярный подход. Постоянные занятия для развития второй руки залог успеха.

Взрослые также могут развивать такие способности. Можно выполнять рутинные дела, связанные с мелкой моторикой: расчесываться, чистить зубы.

Вы также можете посчитать, сколько пальцев на каждой руке задействованы при наборе текста на клавиатуре. Зачастую правши используют 1-2 пальца на левой руке. Вы можете не только развивать второе полушарие, но и усовершенствовать набор текста. Достаточно открыть специальную программу и тренироваться в правильной постановке кисти на клавиатуре. На таких сайтах также наглядно показано, как правильно перемещать кисть и какие пальцы должны бить по тем или иным клавишам.

Теперь вы знаете, как развить амбидекстрию. Идем далее…

Преимущества способности

Всех людей можно разделить на левшей, правшей и амбидекстров. Последние встречаются достаточно редко. Гармоничное развитие двух полушарий способствует сочетанию логики и способности оценивать ситуацию в целом. Интуитивное восприятие позволяет сделать правильные действия в экстренных ситуациях.

Особенности амбидекстров заключается также в том, что у них четкая, красивая речь, дополненная эмоциональным и образным наполнением. Такое сочетание заставляет поверить оратору. Поэтому мир знает много известных амбидекстров.

Следует также вспомнить о тонком восприятии красок и музыкального звучaния. Поэтому часто такие люди занимаются творчеством. Могут быстро вживаться в роль, прочувствовав и поняв своего персонажа, одновременно анализируя его действия и поступки.

Амбидекстрами называют людей, у которых в приблизительно равных частях развиты оба полушария. Они успешны, кoнкуpeнтocпocoбны.

МИНУСЫ амбидекстрии

Люди, с развитыми обоими полушариями сталкиваются и с проблемами.

Некоторые ученые считают, что гeн LRRTM1 также может свидетельствовать о склонности к развитию шизoфpeнии. Но это предположение.
Многие считают, что дети амбидекстры поздно начинают говорить. Но этот факт не доказан.

Исследования также показали, что одновременное функционирование полушарий головного мозга может стать причиной невнимательности амбидекстра ребенка. «Синдром нехватки внимания» возникает из-за неспособности сосредоточится на одном занятие. Поэтому такие дети часто утомляются, у них наблюдаются головные бoли. Они постоянно плаксивы, раздражительны. Такая эмоциональность говорит об активной деятельности правого полушария головного мозга.

Подрастая, эта эмоциональная активность сталкивается с рациональностью и логикой. В итоге подросток в многократной силе ощущает внутренние конфликты, непостоянство мира, суждений, выборов.

Почему так? Чем старше становится ребенок, тем больше «устают» полушария его мозга от одновременной работы. Ведь они по-разному оценивают окружающий мир. Но жизненная энергия aмбидeкcтpoв позволяет снижать излишнее напряжение путешествиями и занятиями спортом.
Таким людям важно выбрать правильную профессию. Она поможет сбрасывать излишки переживаний.

Известные и знаменитые амбидекстеры

На самом деле, мы знаем много великих амбидекстров.
 1. Гай Юлий Цезарь. Наверное, все знают, что он является самым известным представителем среди амбидекстров.
  Это скорее, исключение из правил. Ведь для мужчин выполнение нескольких задач одновременно — редкость. Они могут выполнять много дел, но постепенно, ведь нужно уделять все свое внимание только чему-то одному.
 2. Николай Тесла , нобелевский лауреат, также был амбидекстром.
  Может именно эта особенность и стала причиной проведения им важных исследований с электрческим током и магнитными полями.
 3. Мария Шарапова — амбидекстр, она может активно играть как левой, так и правой рукой.
 4. Тиль Линдеманн . Мультиинструменталист, входит в состав группы «Rammstein».
 5. Том Круз . Именно его амбидекстрия позволяет ему быстро вживаться в новые роли на съемках.
 6. Анна Одинцова . Участница шоу «Удивительные люди», которая поразила всех своими способностями одновременного письма обеими руками, а также отличной памятью.
 7. Леонардо да Винчи , художник. Рисовал обоими руками одновременно и синхронно.
 8. Также, многие СМИ сообщают, что Путин – амбидекстр .

Амбидекстр-Тест «Вращающаяся девушка»

На этом этапе прочтения статьи каждый задаст себе вопрос: «А быть может и во мне скрываются такие способности?». Это достаточно просто проверить. Существуют несколько способов.

Самым популярным является амбидекстр-тест «Вращающаяся девушка «:

Первый этап данного теста – расслабление. Необходимо в течении 2-х минут расслабиться и просмотреть специальный видеоролик, который и покажет, являешься ли ты амбидекстром.

Вращающаяся девушка» позволяет сделать выводы, какие полушария у вас развиты.Обратите внимание, в какую сторону она кружится:

 • по часовой стрелке –развито левое полушарие;
 • против часовой стрелки — правое полушарие.
 • в разные стороны поочередно — значит, Вы можете быть амбидекстром.
Ну как, проверили себя? Вы — амбидекстр?

Другой способ определения признаков амбидекстрии

Достаточно взять обычный белый лист бумаги и 2 ручки. Необходимо постараться одновременно написать одно и то же слово двумя руками. Направление слова значения не имеет.

Сразу это вряд дли получится. Но если через минуту стараний вы увидите хороший результат, значит, Вы – амбидекстр.

Заключение

Амбидекстр — это человек, который может добиться большого успеха в жизни. Для современных родителей важно увидеть эту особенность в ребенке и развивать ее. Помните также о том, что такие детки достаточно эмоциональны. Им всегда нужно предоставлять время для отдыха.

А как вы считаете, нужно ли развивать способности обеих полушарий головного мозга ребенка с раннего возраста? Или пусть все идет своим чередом?

рукость — Better Health Channel

Вопрос о том, предпочитает ли человек свою правую руку или левую, и что это говорит о работе мозга, изучается уже не менее 150 лет. Однако исследователи до сих пор не понимают, почему около 10 процентов населения оказываются левшами.

В прошлом детей, которые были левшами от природы, поощряли или заставляли использовать правую руку, в основном из-за предубеждений против неловкости письма левой рукой и преобладания «правшей» посуды.В наши дни леворукость более приемлема.

Если ваш ребенок от природы левша, не пытайтесь заставить его пользоваться правой рукой. Хотя мы очень мало знаем о том, что влияет на предпочтение рук, мы знаем, что леворукость отражает структуру индивидуального мозга.

Причины леворукости

Почему каждый десятый предпочитает свою левую руку, остается загадкой. Прямая генетическая связь не доказана, и у двух родителей-правшей может родиться ребенок-левша.Теории включают:

 • Гены – возможно, генетические факторы предрасполагают ребенка к выбору правой руки. Один ген может передаваться от родителей к детям, чтобы влиять на то, какую руку предпочитает ребенок. Если конкретная версия этого гена передается по наследству, ребенок с большей вероятностью будет левшой, в зависимости от подкрепления и других воздействий окружающей среды. Тем не менее, более поздние исследования показывают, что более вероятно, что множество различных генов «складывается», чтобы произвести левшу.
 • Пол – леворуких мальчиков немного больше, чем девочек. Это наводит некоторых исследователей на мысль, что мужской гормон тестостерон оказывает влияние на праворукость и леворукость.
 • Развитие плода – некоторые исследователи считают, что на рукоятку больше влияет окружающая среда, чем генетика. Они предполагают, что факторы окружающей среды в утробе матери (включая воздействие гормонов) могут влиять на то, отдаем ли мы предпочтение правой или левой руке в более позднем возрасте.
 • Моделирование – дети учатся выбирать правую или левую руку, копируя родителей и других значимых опекунов.Однако это не объясняет, почему у родителей-правшей иногда рождаются дети-левши, и наоборот.
 • Повреждение головного мозга — небольшой процент исследователей предполагает, что все люди должны быть правшами, но некоторые виды повреждений мозга в раннем возрасте вызывают леворукость. Для левшей и родителей левшей важно отметить, что нет убедительных доказательств в поддержку этой довольно спорной теории.
 • Адаптация – некоторые люди, которые от природы правши, становятся левшами из-за необходимости приспосабливаться к травме.

Развитие предпочтительной рукости

Очень маленькие дети часто используют обе руки одинаково. Предпочтение руки в ранние годы, по-видимому, зависит от того, какая рука находится ближе к желаемому объекту; например, малыш может тянуться левой рукой к игрушке с левой стороны из-за удобства, независимо от того, какие руки он предпочитает в будущем.

Большинство детей отдают предпочтение использованию одной руки или другой в возрасте примерно 18 месяцев и определенно становятся правшами или левшами примерно к трем годам.Однако недавнее британское исследование нерожденных детей показало, что леворукость может развиться в утробе матери. Около девяти из 10 нерожденных младенцев предпочитали сосать правый (а не левый) большой палец, и это предпочтение руки подтвердилось в более позднем возрасте.

Исследователи все еще ищут ответы

Мозг состоит из двух полушарий, левого и правого. Исследователи мозга когда-то считали, что наличие рук показывает, какое полушарие мозга является доминирующим. Однако, если бы это было правдой, это означало бы, что это «доминирование» должно влиять на другие функции, контролируемые мозгом.Похоже, это не так; например, речевые центры, как правило, располагаются в левой части мозга, независимо от предпочтения рук.

Еще одна трудность для исследователей заключается в том, что ручность не всегда четко определена. В то время как некоторые люди используют одну руку исключительно для всех задач, другие склонны менять местами в зависимости от деятельности; например, некоторые люди пишут левой рукой, а открывают банки правой.

Когда-то считалось, что у правшей преобладает правая сторона тела, а это означает, что их любимая ступня, глаз и ухо также находятся на правой стороне.Теперь мы знаем, что это не так. Многие люди могут быть правшами, но, например, всегда делают первый шаг левой ногой. Чем больше мы узнаем о правшах и левшах и их связи с работой мозга, тем больше мы понимаем, что не знаем.

Объяснение перекрестной латеральности

Перекрестная латеральность представляет собой амбидекстральную смесь (например, леворукость, но доминирование правого глаза и стопы). Это может вызвать трудности с координацией. Однако некоторые виды спорта (например, гимнастика) выигрывают от распределения доминантного мозга.Исследования перекрестной латеральности продолжаются.

Проблемы для левшей

Поскольку 90 процентов населения составляют правши, у левшей возникают некоторые практические проблемы, в том числе:

 • Западное письмо пишется слева направо. Левша должен «сжимать» руку, чтобы писать, не пачкая чернил.
 • Дети-левши, которые учатся писать, часто пишут задом наперёд («зеркальное» письмо). Это естественная склонность, а не признак дислексии, и она исчезнет со временем, практикой и поддержкой.
 • Приспособления, такие как ножницы, предназначены для использования правой рукой.
 • Такие инструменты, как циркулярные пилы, могут быть опасны, если ими пользоваться левой, а не правой рукой.
 • Некоторые исследования показали, что трудности в обучении, эпилепсия и аутизм чаще встречаются у левшей. Тем не менее, другие исследователи не смогли подтвердить эти выводы, и современные данные свидетельствуют о том, что рукость не связана с трудностями в обучении.

Преимущества для левшей

Быть левшой тоже имеет свои преимущества, в том числе:

 • Левши имеют преимущество в самых разных видах спорта, от фехтования до бокса.
 • Спортивное преимущество также включает в себя заставание соперника-правши врасплох, потому что спортсмены-правши не привыкли играть против соперников-левшей.

Где можно получить помощь

 • Учитель и директор школы (в случае трудностей с письмом у ребенка)
 • Ваш врач

Преимущества использования противоположной руки

Когда я становлюсь старше, кажется, что я постоянно получаю эти неприятные травмы из-за своих сумасшедших тренировок по кроссфиту.(Можете спросить у жены, она устала слушать мои жалобы).

Я поправил плечо, левое колено, правый трапециевидный сустав (верхняя часть спины), предплечье и; совсем недавно мой правый бицепс.

Я никогда раньше так сильно не болел бицепс и был удивлен тем, насколько сильно это повлияло на мою повседневную деятельность.

Это так сильно на них подействовало, что мне пришлось полагаться на левую руку, чтобы компенсировать слабину.


Инцидент напомнил мне о каком-то шоу, которое я смотрел, в котором обсуждалось, насколько полезно использовать не доминирующую руку.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что использование противоположной руки приносит вам пользу — я знаю, что был.

Это кажется неудобным, и вы, вероятно, гораздо меньше контролируете то, что может делать ваша недоминантная рука, но когда вы используете противоположную руку, вы «развиваете» свой мозг! Я использовал свою травму как шанс навсегда вырастить свой мозг.

Я дал обет начать использовать левую руку для такого же количества задач, которые раньше всегда выполнялись правой.Пришло время вырастить мой мозг. Поверьте мне. Мне нужна вся помощь, которую я могу получить. 🙂

Это твой мозг

Человеческий мозг — это орган, который улучшается благодаря умственной стимуляции. Мозг постоянно адаптируется, растет и перестраивается за счет роста новых нейронов. Когда люди стареют, у них часто наблюдается потеря памяти, а иногда и мелкой моторики, но если умственное ухудшение не вызвано болезнью, в большинстве случаев возрастная потеря памяти и двигательных навыков происходит из-за недостатка упражнений для мозга.Если вы не используете свой мозг, он теряет свои знания.

Это твой мозг левша

Использование противоположной руки укрепит нейронные связи в вашем мозгу и даже создаст новые. Это похоже на то, как физические упражнения улучшают работу вашего тела и наращивают мышцы.

Попробуйте писать неведущей рукой. Используйте его для управления компьютерной мышью или пультом от телевизора. Чистите зубы другой рукой. Вы, вероятно, заметите, что гораздо труднее быть точным в своих движениях.Когда я впервые начал чистить зубы левой рукой, мне было трудно двигать рукой, а не головой.

А теперь посмотрим, как я пишу левой рукой…

Использование левой руки может напомнить вам, что вы чувствовали, когда впервые учились писать свое имя или завязывать шнурки. Вы, вероятно, почувствуете себя неловко, но это всего лишь означает, что вы обучаете свой мозг новому навыку.

Многократное использование противоположной руки в конечном итоге позволит получить знания и способность использовать ее с лучшим функционированием, хотя, вероятно, она не станет такой простой в использовании, как ваша доминирующая рука.

Ваша противоположная рука – раскрывает творческий потенциал

Использование недоминантной или противоположной руки сбивает с толку ваш мозг. Мозг отвечает за то, чтобы вы функционировали, и делает это предсказуемо.

Он понимает, как наши тела работают и ведут себя в мире, но когда мы пытаемся писать противоположной рукой — это путает мозг и его эффективность.

Мозг, эффективно функционирующий в нашей повседневной деятельности, может не совпадать с той частью мозга, которая позволяет нам заниматься творчеством.

Если вы хотите дать волю своему скрытому творчеству, попробуйте писать противоположной рукой. Каким бы плохим ни был мой почерк, писать левой рукой не так уж и плохо 🙂 Иногда это толчок, который нужен нашему практическому мозгу, чтобы «отойти в сторону», чтобы творческие соки снова заработали!


Недоминирующая рука на самом деле связана с недоминантным полушарием вашего мозга — тем, которое используется не так часто. Есть исследования, которые показывают, что когда вы пользуетесь доминирующей рукой, активируется одно полушарие мозга.Когда вы используете недоминирующую руку, активируются оба полушария, что может привести к другому мышлению и творчеству.

Что я теперь делаю левой рукой

Я был поражен тем, как трудно было поначалу пользоваться левой рукой. Я почувствовал себя дураком и понял, насколько нескоординирована моя левая рука.

Теперь я сознательно стараюсь использовать левую руку как можно чаще. Вот некоторые повседневные занятия, которые мне удалось успешно преобразовать в левшу:

Чистить зубы левой рукой?

 • Чистка зубов
 • Напитки для наливания молока/воды из кувшина Brita/коктейля My Health из блендера.(Я поражен тем, как грязно я наливал свой коктейль для здоровья из блендера)
 • Открытие банок
 • Зачерпывание протеинового порошка/детской смеси
 • Мытье тела
 • Чистка посуды
 • Время от времени пользуюсь компьютерной мышью (я серьезно подумываю о покупке мыши для левшей)
 • Тост с маслом (попробуйте намазать тост арахисовым маслом. Это совсем другой мир).
 • Переноска автокресла
 • Использование консервного ножа
 • Еда палочками (это действительно жесткая)
 • Время от времени использую мышь (я серьезно подумываю о покупке мыши для левшей навсегда)

Можете ли вы извлечь выгоду из использования недоминирующей руки?

Некоторые терапевты использовали упражнение, в котором они просили своих пациентов писать противоположными руками, и это позволяет людям получить доступ к некоторым подавленным эмоциям.Если это вас интересует, обратитесь к обученному специалисту, который поможет вам в этом упражнении.

Однако для использования в повседневной жизни вы можете просто попробовать писать каждый день понемногу противоположной рукой, попросив свой «повседневный мозг» отойти в сторону, и посмотреть, поможет ли это вам стать более творческим или улучшит работу памяти.

Вы когда-нибудь пробовали использовать недоминирующую руку для повседневных задач? Если да, поделитесь своей историей. Ты чувствовал себя таким же неуклюжим, как я?

Источники:

 • http://tusitalatom.hubpages.com/hub/Творчество и не доминирующая рука
 • http://www.fi.edu/learn/brain/exercise.html

Как развивается мозг детей, чтобы сделать их правшами или левшами

Когда дети становятся старше, они склонны отдавать предпочтение одной руке, а не другой, при выполнении определенных задач, особенно при письме или рисовании. «Ручность» ребенка обычно классифицируется как правая, левая или смешанная, и имеет тенденцию устанавливаться примерно в то же время, когда они осваивают язык — примерно в четырехлетнем возрасте. Это остается постоянной характеристикой на протяжении всей нашей жизни.

Теперь мы знаем, что детская рукоять кое-что говорит об организации и функционировании их мозга.

Левое и правое полушария головного мозга контролируют двигательные действия на противоположных сторонах тела. Тем не менее, левое и правое полушария мозга неодинаковы в своем контроле над различными типами поведения, что приводит к предвзятости одной руки над другой для определенных задач. Доминирование одного полушария над другим в отношении определенного поведения называется церебральной латерализацией.

Ученые считают, что существуют четкие причины эволюции церебральной латерализации. Прежде всего, когда одно полушарие берет на себя управление процессом, снижается вероятность того, что оба полушария будут конкурировать за контроль над реакцией. Это также позволяет различным процессам, таким как язык и внимание, работать параллельно в двух полушариях.

У подавляющего большинства людей левое полушарие мозга является доминирующим, используемым для речи. И та же самая область левого полушария, которая отвечает за речь, также контролирует действия рук.

В результате большинство людей (около 90%) являются правшами, когда они используют инструменты, такие как ручки, и когда они делают жесты. Психологи-эволюционисты предполагают, что использование инструментов и жесты рук сыграли важную роль в эволюции человеческой речи. Одна теория предполагает, что, поскольку зрение является нашим основным чувством, человеческое общение сначала возникло как жесты рук. По мере того, как мы становились опытными пользователями инструментов, было более эффективно держать руки свободными для использования инструментов, а наше общение переводилось в речь.Структурированные последовательности действий рук, необходимые для изготовления и использования инструментов, возможно, также подготовили мозг к языковому синтаксису.

Чтобы приобрести сложные навыки, такие как речь, дети должны сначала развить основные сенсорные и моторные способности. Психологи развития утверждают, что мелкая моторика, такая как манипулирование объектами и жестикуляция, создает основу для приобретения систем, необходимых для последующего развития речи.

Левый, правый или оба?

Ученые начала и середины 20 века считали леворукость аномалией развития.Это было связано с целым рядом нарушений развития, начиная от языкового дефицита и заканчивая психическими расстройствами. На самом деле, многие дети-левши той эпохи были вынуждены писать правой рукой, чтобы «переучить» их.

Сегодня мы понимаем, что леворукость — это не бинарная характеристика (леворукая или праворукость), а скорее она существует по градиенту, который варьируется от сильно леворукого до сильно праворукого.

По мере того, как дети начинают развивать свои моторные навыки, они могут одинаково использовать как левую, так и правую руку для выполнения простых действий, таких как дотягивание до предметов.Это потому, что обе руки могут легко выполнить задачу. Тем не менее, для большинства населения более сложные задачи требуют особых вычислительных способностей левого полушария мозга. Например, большинство детей выбирают для письма правую руку.

Навык развивается со временем и постепенно становится правшой по мере того, как дети переходят от использования «кулачного» захвата, чтобы делать свои первые отметки на странице, к тонкому захвату «тренога», необходимому для мелкой моторики, например, для составления и соединения букв.Наблюдение за детской рукой при мелкой моторике, например при письме, может дать нам представление о том, насколько хорошо два полушария развили свои специализированные способности к обработке данных.

Обе руки. Анелина/www.shutterstock.com

Недавние исследования показывают, что дети, которые являются сильными левшами или правшами, также имеют хорошую церебральную латерализацию и типичную речь. С другой стороны, смешанная рука (отсутствие ведущей руки) связана с нетипичным развитием двигательных и языковых способностей.

Амбидекстры составляют около 3–4% населения в целом. Эта цифра возрастает от 17% до 47% в популяции детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). У детей с РАС также проявляются двигательные нарушения уже в семимесячном возрасте. Это говорит о том, что РАС, вероятно, присутствуют и наблюдаются на ранних этапах развития ребенка и, вероятно, оказывают «цепное» влияние на развитие высших когнитивных функций, таких как речь.

Чем может быть полезна рука?

В новом исследовании, над которым я работаю, рассматривается вопрос о том, как можно использовать младенческую рукоять в качестве маркера риска развития у ребенка языковых расстройств.Текущие диагнозы РАС, как правило, возникают относительно поздно, когда дети не могут воспроизводить и понимать базовую речь. Поздняя диагностика может ограничить преимущества, которые могут быть получены от ранних вмешательств и методов лечения. Мозг младенцев невероятно гибок, и правильное раннее вмешательство может улучшить последующее когнитивное развитие и психическое здоровье.

Рукоятие — не единственное искажение наших моторных навыков, возникающее из-за церебральной латерализации. У большинства населения правое полушарие мозга доминирует в реагировании на опасность.Это означает, что мы быстрее распознаем угрожающие лица и выражения, когда они появляются слева (в левом поле зрения), чем справа. Это было продемонстрировано в ряде лабораторных исследований классической психологии, где взрослые быстрее оценивают изображения лиц, выражающих негативные эмоции, представленные слева от них, чем лица, представленные справа.

Картирование путей развития двигательных предубеждений и когнитивных способностей у детей дает нам новый способ лучше понять взаимосвязь между организацией мозга, его функциями и поведением.

Письмо от руки создает гораздо большую активность в сенсомоторных частях мозга, обнаружили исследователи — ScienceDaily

Профессор Одри ван дер Меер из NTNU считает, что необходимо ввести национальные правила, чтобы гарантировать, что дети получают хотя бы минимум рукописного ввода. обучение.

Результаты нескольких исследований показали, что и дети, и взрослые лучше узнают и лучше запоминают, когда пишут от руки.

Теперь другое исследование подтверждает то же самое: выбор рукописного ввода вместо использования клавиатуры обеспечивает лучшее обучение и память.

Ван дер Меер и ее коллеги исследовали это несколько раз, сначала в 2017 году, а теперь и в 2020 году.

В 2017 году она исследовала мозговую активность 20 студентов. Сейчас она опубликовала исследование, в котором изучала активность мозга у двенадцати молодых людей и двенадцати детей.

Дети впервые участвуют в подобном исследовании.

Оба исследования проводились с использованием ЭЭГ для отслеживания и регистрации активности мозговых волн.Участники были одеты в капюшон с прикрепленными более чем 250 электродами.

Мозг производит электрические импульсы, когда он активен. Датчики в электродах очень чувствительны и улавливают электрическую активность, происходящую в мозгу.

Почерк дает мозгу больше крючков, чтобы повесить воспоминания на

Каждое обследование занимало 45 минут на человека, и исследователи получали 500 точек данных в секунду.

Результаты показали, что мозг как молодых людей, так и детей гораздо более активен при письме от руки, чем при наборе текста на клавиатуре.

«Использование ручки и бумаги дает мозгу больше «крючков», на которые можно повесить воспоминания. Письмо от руки вызывает гораздо большую активность в сенсомоторных частях мозга. буквы, которые вы пишете, и звук, который вы издаете во время письма. Этот чувственный опыт создает контакт между различными частями мозга и открывает мозг для обучения. Мы и учимся лучше, и лучше запоминаем», — говорит Ван дер Меер.

Она считает, что ее собственные и чужие исследования подчеркивают важность обучения детей рисованию и письму в раннем возрасте, особенно в школе.

Сегодняшняя цифровая реальность такова, что печатание, постукивание и экранное время составляют большую часть повседневной жизни детей и подростков.

Опрос, проведенный в 19 странах ЕС, показывает, что норвежские дети и подростки проводят больше всего времени в Интернете. Смартфон — постоянный спутник, за ним следуют ПК и планшет.

Опрос показывает, что норвежские дети в возрасте от 9 до 16 лет проводят в Интернете почти четыре часа каждый день, что вдвое больше, чем в 2010 году.

Свободное время детей, проводимое перед экраном, теперь увеличивается за счет того, что школы все больше внимания уделяют цифровому обучению.

Ван дер Меер считает, что цифровое обучение имеет много положительных сторон, но настаивает на обучении письму.

«Учитывая развитие последних нескольких лет, мы рискуем, что одно или несколько поколений потеряют способность писать от руки.«Наше исследование и исследование других показывают, что это было бы очень печальным последствием роста цифровой активности», — говорит Меер.

Она считает, что необходимо ввести национальные правила, гарантирующие детям хотя бы минимальное обучение письму.

«Некоторые школы в Норвегии полностью перешли на цифровые технологии и вообще не проводят обучение письму. Финские школы оцифрованы даже больше, чем норвежские. Очень немногие школы вообще предлагают какое-либо обучение письму», — говорит Ван дер Меер.

В спорах о почерке или клавиатуре в школе некоторые учителя считают, что клавиатура меньше раздражает детей. Они отмечают, что дети могут писать более длинные тексты раньше и более мотивированы к письму, потому что лучше владеют клавиатурой.

«Научиться писать от руки — это немного более медленный процесс, но для детей важно пройти утомительный этап обучения письму от руки. Замысловатые движения рук и формирование букв полезны по нескольким причинам.Если вы используете клавиатуру, вы используете одно и то же движение для каждой буквы. Письмо от руки требует контроля над мелкой моторикой и чувствами. Важно как можно чаще переводить мозг в состояние обучения. Я использовал клавиатуру для написания эссе, но во время лекции делал записи от руки», — говорит Ван дер Меер.

«Мозг развивался на протяжении тысячелетий. Он эволюционировал, чтобы быть способным действовать и ориентироваться в соответствующем поведении. Чтобы мозг развивался наилучшим образом, нам нужно использовать его для того, в чем он лучше всего работает.Нам нужно жить настоящей жизнью. Мы должны использовать все наши чувства, быть на улице, испытывать любую погоду и встречаться с другими людьми. Если мы не бросим вызов нашему мозгу, он не сможет полностью раскрыть свой потенциал. И это может повлиять на успеваемость в школе», — говорит Ван дер Меер.

Амбидекстр Определение и значение | Dictionary.com

🎓 Уровень колледжа

Показывает уровень в зависимости от сложности слова.

[ am-bi-dek-struhs ]SHOW IPA

/ ˌæm bɪˈdɛk strəs /ФОНЕТИЧЕСКИЙ РЕПЕЛЛИНГ

🎓 Уровень колледжа

Показывает уровень обучения в зависимости от сложности слова.


прилагательное

способный одинаково хорошо пользоваться обеими руками: хирург-амбидекстр.

необычайно искусный; facile: художник-амбидекстр, знакомый со всеми средствами массовой информации.

двурушничество; лживый.

ВИКТОРИНА

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ НА HAS VS. ИМЕЮТ!

У вас есть грамматические навыки, чтобы знать, когда использовать «иметь» или «иметь»? Давайте узнаем с помощью этого теста!

Вопрос 1 из 7

Моя бабушка ________ стена со старинными часами с кукушкой.

ДРУГИЕ СЛОВА ОТ СЛОВА ambidextrous

am·bi·dex·trous·ly, adverbam·bi·dex·trous·ness, существительноеpseu·do·am·bi·dex·trous, прилагательноеpseu·do·am·bi·dex· trous·ly, наречие

Слова рядом ambidextrous

ambi-, ambiance, ambidentate, ambidexter, ambidexterity, ambidextrous, Ambien, ambience, ambient, окружающий воздух стандарт, ambiente

Dictionary.com Unabridged На основе Random House Unabridged Dictionary © Random House, Inc. 2022

узнайте больше о ambidextrous

Слова, связанные со словом ambidextrous

Как использовать ambidextrous в предложении

.expandable-content{display:none;}.css-12x6sdt.expandable.content-expanded >.expandable-content{display:block;}]]>
 • Большинство мышей созданы для правшей, но есть множество отличных мышей, которые создали программируемые опции для обеих рук, такие как Glorious Model O или Mira-M от HK Gaming.

 • Он также подходит как для правшей, так и для левшей, с циферблатами и клавишами быстрого доступа на обеих сторонах планшета для двустороннего доступа.

 • Многие киберспортивные мыши, которые составляют большую часть этого списка, описывают себя как «симметричные» мыши, которые имеют однородную круглую форму и не приспособлены для конкретных форм рук.

 • В большинстве случаев они не являются симметричными, потому что у них нет дополнительных кнопок для большого пальца для левшей.

ПОСМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ ПРИМЕРОВ ПОСМОТРЕТЬ МЕНЬШЕ ПРИМЕРОВ



популярные статьиli{-webkit-flex-basis:49%;-ms-flex-preferred-size:49%;flex-basis:49%;} Только экран @media и (max-width: 769px){.css-2jtp0r >li{-webkit-flex-basis:49%;-ms-flex-preferred-size:49%;flex-basis:49%;}}только экран @media и (максимальная ширина: 480px){ .css-2jtp0r >li{-webkit-flex-basis:100%;-ms-flex-preferred-size:100%;flex-basis:100%;}}]]>

определений английского словаря для ambidextrous

ambidextrous

/ (ˌæmbɪˈdɛkstrəs) /


прилагательное

одинаково искусно с каждой рукой

неформально высококвалифицированный или опытный

закулисный; обманчивый

Производные формы слова ambidextrous

ambidexterity (ˌæmbɪdɛkˈstɛrɪtɪ) или ambidextrousness, существительноеambidextrously, наречие

Collins English Dictionary — Complete & Unabridged 2012 Digital Edition © Уильям Коллинз Сыновья и Ко.Ltd. 1979, 1986 © HarperCollins Издатели 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012

Может пользоваться обеими руками с одинаковой легкостью.

Медицинский словарь Стедмана The American Heritage® Copyright © 2002, 2001, 1995, компания Houghton Mifflin. Опубликовано компанией Houghton Mifflin.

Другие читают li{-webkit-flex-basis:100%;-ms-flex-preferred-size:100%;flex-basis:100%;}только экран @media и (max-width: 769px){.css-1uttx60 >li{-webkit-flex-basis:100%;-ms-flex-preferred-size:100%;flex-basis:100%;}}только экран @media и (максимальная ширина: 480px){ .css-1uttx60 >li{-webkit-flex-basis:100%;-ms-flex-preferred-size:100%;flex-basis:100%;}}]]>

Мог ли Томас Джефферсон писать обеими руками на в то же время? – idswater.com

Мог ли Томас Джефферсон писать обеими руками одновременно?

Джефферсону было 43 года, Марии 27. Что характерно, Джефферсон научился писать левой рукой и до конца жизни оставался амбидекстром.

Какой президент США мог писать одной рукой по-гречески и по-латыни?

Джеймс Гарфилд мог писать одной рукой на латыни, а другой на греческом. Какой президент США был амбидекстр? нет, президент Джеймс Гарфилд был первым президентом, обладающим обеими руками.

Кто был первым президентом, написавшим обеими руками?

Президент Джеймс Гарфилд, который был нашим первым президентом-левшой*, мог писать обеими руками одновременно на двух разных языках. Одной рукой он будет писать на древнегреческом, а другой на латыни! *Президент Гарфилд на самом деле мог быть амбидекстром.

Кто был первым президентом, заговорившим на испанском и греческом языках?

Джеймс Гарфилд, 20-й президент, говорил как на латыни, так и на древнегреческом. Президенты Джимми Картер и Джордж Буш-младший говорят по-испански. Что значит анти на греческом или латинском? его греческий корень слова, и это означает противоположность чего-то. другими словами против

Правда ли, что Эндрю Гарфилд умел писать по-гречески и по-латыни?

По словам биографа Гарфилда Аллана Пескина, исторические данные не подтверждают популярную легенду о том, что Гарфилд мог писать предложения одновременно на греческом и латинском языках.Пескин, который умер в 2018 году, сказал C-SPAN в 1999 году, что «вскоре после смерти Гарфилда один из его сыновей попытался разыскать эту легенду.

Джеймс Гарфилд мог писать одной рукой на латыни, а другой на греческом. Какой президент США был амбидекстр? нет, президент Джеймс Гарфилд был первым президентом, обладающим обеими руками.

Президент Джеймс Гарфилд, который был нашим первым президентом-левшой*, мог писать обеими руками одновременно на двух разных языках. Одной рукой он будет писать на древнегреческом, а другой на латыни! *Президент Гарфилд на самом деле мог быть амбидекстром.

Джеймс Гарфилд, 20-й президент, говорил как на латыни, так и на древнегреческом. Президенты Джимми Картер и Джордж Буш-младший говорят по-испански. Что значит анти на греческом или латинском? его греческий корень слова, и это означает противоположность чего-то. другими словами против

По словам биографа Гарфилда Аллана Пескина, исторические данные не подтверждают популярную легенду о том, что Гарфилд мог писать предложения одновременно на греческом и латинском языках. Пескин, который умер в 2018 году, сказал C-SPAN в 1999 году, что «вскоре после смерти Гарфилда один из его сыновей попытался разыскать эту легенду.

(PDF) Письмо и рисование обеими руками как показатели доминантности полушарий

опросника мы получили 82,5% правшей в начальной школе по сравнению с 89,7% в старшей школе, которые были

результатами, полученными в предыдущей исследования с похожими

вопросами32,47. Вопреки исследованию, сравнивающему опросник предпочтения руки

и измерения производительности рук

48, наши результаты показали значительное расхождение, особенно в начальной школе, и приблизились к их результатам

в группе старшей школы. участники.

Основное различие между двумя группами разного возраста проявилось в перекрестной классификации субъективных

и объективных предпочтений рук (таблицы 3 и 4). В начальной школе только 59,3% всех участников были

правильными по обоим критериям, объективным и субъективным. Это число

выросло до 66,5% среди участников старших классов. Изменение в процентах

произошло в основном за счет сокращения

группы участников, которые по объективным критериям относились к амбидекстрам, но считали себя

правшами (11.8 % участников из начальной школы

против 4,6 % из средней школы).

Вопреки исследованиям, обнаружившим гендерные различия в

ручных навыках49, мы не обнаружили различий ни в субъективной, ни в объективной оценке

рук46,50. Умение писать и рисовать было точно таким же в

той же возрастной группе и неуклонно улучшалось к более старшим

участникам. Обе задачи основывались на одном и том же ручном

навыке и одинаково обучались, несмотря на то, что одна из

выполнялась реже.Подобный феномен уже был замечен в группе пациентов, обученных

совершать тонкие движения, после чего они улучшили рисование кругов, что не было той деятельностью, которая им

была необходима для выполнения этой задачи51. .

Размер рисунка был самым интригующим компонентом из всех оцененных компонентов в объективной оценке

рук. В то время как размер текста не изменился в процессе взросления, что видно из совершенно идентичного распределения в начальной и

средней школе, размер рисунка значительно изменился.

Мы предполагали, что изготовление рисунка является задачей

, которая включает в себя практику зрительного восприятия и пространственной

ориентации, которая достигается постепенно в процессе созревания.

Субъективная оценка ловкости дает результат,

существенно отличающийся от практической демонстрации

навыка. Годы практики делают дальнейший сдвиг вправо в

ментальном сознании. Письмо и рисование обеими руками

являются относительно короткими и простыми в исполнении, обеспечивая последовательное распределение

рук в группах разного

возраста, работая в качестве многообещающего инструмента для объективной оценки

церебральной латерализации .

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить Медицинский факультет Осиека

и Фонд Дана за их финансовую поддержку, а также всех

учителей начальных и средних школ, которые призвали

своих учеников принять участие и способствовать проведению

этого исследования. .

ССЫЛКИ

1. GENTILUCCI M, CORBALLIS MC, Neurosci Biobehav Rev, 30

(2006) 949. — 2. TOGA AW, THOMPSON PM, Nat Rev Neurosci, 4 (2003)

3

949.— 3. PERELLE IB, EHRMAN L, Behav Genet, 24 (1994) 217. — 4.

GILBERT AN, WYSOCKI CJ, Neuropsychologia, 30 (1992) 601. — 5.

CORBALLIS MC, Psychol Rev, 104 ( 1997) 714. — 6. CORBALLIS MC,

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 364 (2009) 867. — 7. PHILLIPS DP,

Hear Res, 238 (2008) 124. — 8. HEPPER PG, WELLS DL, LYNCH C,

Neuropsychologia, 43 (2005) 313. — 9. MCCARTNEY G, HEPPER P, Dev

Med Child Neurol, 41 (1999) 83. — 10. ANNETT M, Br J Psychol, 63

(1972) 343.— 11. ЭКЕРТ М.А., ЛЕОНАРД К.М., МОЛЛОЙ Э.А., БЛУ-

МЕНТАЛ Дж., ЗЕЙДЕНБОС А., ГИДД Дж.Н., Cereb Cortex, 12 (2002) 749.

— 12. ЛЮКС С., КЕЛЛЕР С., МАККЕЙ С., ЭБЕРС Г. , MARSHALL JC, CHE-

RKAS L, REZAIE R, ROBERTS N, FINK GR, GURD JM, J Anat, 212

(2008) 235. — 13. VUOKSIMAA E, KOSKENVUO M, ROSE RJ, KAPRIO

J

2 , Neuropsychologia, 47 (2009) 1294. — 14. CORBALLIS MC, Psychol Rev,

96 (1989) 492. — 15. GAZZANIGA MS, Nat Rev Neurosci, 6 (2005) 653.

— 16. ДЖЕНТИЛУЧЧИ М., ДАЛЛА ВОЛЬТА Р., Q J Exp Psychol (Колчестер),

61 (2008) 944. — 17. MEGUERDITCCHAN A, VAUCLAIR J, Brain Lang,

108 (2009) 18.7. VAUCLAIR J, IMBAULT J, Dev Sci, 12 (2009) 1060.

— 19. MERCURE E, ASHWIN E, DICK F, HALIT H, AUYEUNG B, BA-

RON-COHEN S, JOHNSON MH, Neuropsychologia, 47 (2009) 2537. —

20. HOLLAND SK, VANNEST J, MECOLI M, JACOLA LM, TILLEMA

JM, KARUNANAYAKA PR, SCHMITHORST VJ, YUAN W, PLANTE E,

BYARS AW, Int 46 J Audiol, 2007) 533.— 21. LUST JM, GEUZE RH,

VAN DE BEEK C, COHEN-KETTENIS PT, GROOTHUIS AG, BOUMA

A, Neuropsychologia, 48 536. — 22. SCHAAFSMA SM, RIEDSTRA BJ,

PFANNKOUCHE A , GROOTHUIS TG, Philos Trans R Soc

Lond B Biol Sci, 364 (2009) 915. — 23. MCCARDLE P, WILSON BE, Brain

Lang, 38 (1990) 410. — 24.ANNETT M, Handness and brain асимметрия

попытка: теория сдвига вправо (Psychology Press, Hove, 2002). — 25. GES-

CHWIND N, GALABURDA AM, Arch Neurol, 42 (1985) 521.— 26.

SAUGSTAD LF, Schizophr Res, 39 (1999) 183. — 27. MERZENICH MM,

NELSON RJ, STRYKER MP, CYNADER MS, SCHOPPMANN A, ZOOK

JM, J Comp Neurol, 824 (19) 591. — 28. МЕРЦЕНИЧ М.М., ДЖЕНКИНС

ВМ, Дж. Хэнд Тер, 6 (1993) 89. — 29. ЭВЕРЦ Р., ПАВЛОВИЧ Дж., КАУФ-

МАНН Ф., УЛЕНБЕРГ Б., ЗАЙДЕЛЬ Ю., НЕДЕЛЬЧЕВ К., ПЕРРИГ В. ,

STEINLIN M, Child Neuropsychol, 14 (2008) 323. — 30. BOATMAN D,

FREEMAN J, VINING E, PULSIFER M, MIGLIORETTI D, MINAHAN

R, CARSON B, BRANDT J, MCKHANN G, Ann Нейрол, 46 (1999) 579.—

31. БЛАНК Р., МИЛЛЕР В., ФОН ФОСС Х., Neurosci Lett, 295 (2000) 89. —

32. АННЕТТ М., Br J Psychol, 95 (2004) 339. — 33. ЗИЛЛЕС К., ДАБ-

RINGHAUS A, GEYER S, AMUNTS K, QU M, SCHLEICHER A, GILI-

SSEN E, SCHLAUG G, STEINMETZ H, Neurosci Biobehav Rev, 20 (1996)

593. — 34. ANDERSON B, Neurology, 43 (1993) 213. — 35. POLLAK TA,

MULVENNA CM, LYTHGOE MF, Front Neurol Neurosci, 22 (2007) 75.

— 36. CONNOLLY KJ, BISHOP DV, Neuropsychologia, 30 (1992) 13.—

37. ANNETT M, J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 10 (1998) 459. — 38.

VALLAR G, CNS Spectr, 12 (2007) 527. — 39. OLDFIELD RC, Neuropsy-

chologia, 39. 1971) 97. — 40. DRAGOVIC M, HAMMOND G, Br J Psychol,

98 (2007) 375. — 41. ELIAS LJ, BRYDEN MP, Laterality, 3 (1998) 41. —

42. BLANK R, МИЛЛЕР В., ФОН ФОСС Х, ФОН КРИЕС Р., Dev Med Child

Neurol, 41 (1999) 592. — 43. PHILLIPS JG, GALLUCCI RM, BRADSHAW

JL, Neuropsychology, 13 (1999) 291.- 44.ВАН ЭММЕРИК РЕА, НОВЫЙ-

ELL KM, Взаимосвязь между точкой пера и кинематикой суставов в ручном письме и рисовании

. В: PLAMONDON R, SUEN CY, SIMNER ML (Eds)

Компьютерное распознавание и создание рукописного текста человеком (World Science

entific, Сингапур, 1989). — 45. БРЭДШО Дж. Л., Специализация полушарий —

и психологическая функция (Wiley, Chichester, England, 1989). — 46.

VAN MIER H, Hum Mov Sci, 25 (2006) 657. — 47. BRIGGS GG, NEBES

RD, Cortex, 11 (1975) 230.— 48. COREY DM, HURLEY MM, FOUNDAS

AL, Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol, 14 (2001) 144. — 49.

POOLE JL, BURTNER PA, TORRES TA, MCMULLEN CK, MARKHAM

,

ANDERSON JB, QUALLS C, J Hand Ther, 18 (2005)

348. — 50. WEIL MJ, AMUNDSON SJ, Am J Occup Ther, 48 (1994) 982.

— 51. DIPIETRO L, KREBS HI, FASOLI SE, VOLPE BT, HOGAN N,

Cortex, 45 (2009) 318.

I. Labak et al.: Hand Dominance Assessment, Coll.Антропол.

Написать ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.