Кто такой интроверт википедия – Интроверт Википедия

Содержание

Інтроверсія — екстраверсія — Вікіпедія

Інтроверсія — екстраверсія — дихотомічні поняття в теорії особистості, які запропонував психіатр і психотерапевт Карл Густав Юнг у 1921 році у своїй праці «Психологічні типи», щоб описати ставлення людей відповідно до їх тенденцій звертати увагу на зовнішні об’єкти або їх власний внутрішній світ. Ці типи режиму є компенсаторними по відношенню до несвідомої психіки. Тобто, людина, яка має свідому орієнтацію екстраверт, в його несвідомому буде інтроверт, і навпаки. Юнг всіляко підкреслював протилежність людських нахилів. На нього справила таке враження активність особистісних протиріч, що він постулював як незмінний закон: наявність якої-небудь однієї тенденції зазвичай вказує на присутність їй протилежної.[1]

За словами швейцарського психіатра:

«Дві особи бачать один і той же об’єкт, але вони бачать його не так, щоб обидві, отримані від цього картини, були абсолютно ідентичні. Крім різної гостроти органів почуттів і особистого порівняння часто бувають глибокі відмінності в роді і розмірі психічної асиміляції перцепційованого образу»

Пізніше американці Ізабель Майерс і Кетрін Бріггс копіювали ці концепції, розроблені Юнгом, в тест MBTI особистості. Це дві основоположні риси особистості в психології.

Екстраверти — це тип особистості (або поведінки), що орієнтований у своїх проявах на зовнішній світ, на оточуючих.

Для екстравертів характерна поведінка, при якій людина прагне до:

Екстраверти отримують стимул до існування від зовнішнього світу — від дій, людей, місць та речей. Тривалі періоди бездіяльності, внутрішнього споглядання, самотності або спілкування тільки з однією людиною позбавляють їх відчуття сенсу життя. Тим не менше, навіть екстравертам необхідно чергувати періоди гарячкової активності з відпочинком. Екстраверти можуть багато чого запропонувати нашому суспільству: вони легко самовиражаються, сконцентровані на результатах, воліють перебувати в натовпі і діяти.

Екстраверт може бути чудовим тамадою, організатором (часто на громадських засадах), урядовцем, керівником, артистом чи конферансьє.

Інтроверти — тип особистості, орієнтований «всередину» або «на» себе. Інтровертність — зовсім не те, що сором’язливість або відчуженість, це не патологія. Крім того, цю властивість особистості не можна змінити, навіть якщо вони дуже сильно захочуть. Для інтровертів характерна поведінка, більш пов’язана з комфортною самітністю, внутрішніми роздумами і переживаннями, творчістю або спостереженням за процесом. У типології Леонгарда, екстраверт — особистість безвільна, піддана впливу з боку, в той час як інтроверт — навпаки, особистість вольова. Інтроверти стримані, педантичні, пунктуальні, небагатослівні. Це категорія людей, які перш ніж сказати, все ретельно обдумують, і тільки потім, можливо, вирішують вербалізувати інформацію. Завдяки своїй вдумливості, розважливості і спокою інтроверти полюбляють вникати в суть речей.

Найважливіша характерна риса інтровертів полягає в джерелі енергії: інтроверти черпають енергію зі свого внутрішнього світу ідей, емоцій і вражень. Вони консервують енергію. Зовнішній світ швидко викликає у них неприємні відчуття. Це може виявлятися в нервовості або, навпаки, в апатії. У будь-якому випадку їм необхідно обмежувати соціальні контакти, щоб не опинитися повністю спустошеними. Тим не менше інтровертові потрібно доповнити час, проведений на самоті, часом, коли вони виходять у зовнішній світ, інакше вони можуть втратити відчуття перспективи і взаємозв’язок з іншими людьми. Інтроверти, здатні врівноважувати свої енергетичні потреби, володіють стійкістю і завзятістю, можуть дивитися на речі незалежно, глибоко зосереджуватися і творчо працювати.

Інтроверти подібні до електричної батареї з підзарядкою. Їм необхідно періодично зупинятися, переставати витрачати енергію і відпочивати, щоб зарядитися знову. Саме можливість зарядитися і забезпечує інтроверту менш збуджуючу обстановку. У ній вони відновлюють енергію. Нерідкі випадки, коли інтроверти через соціальне несприйняття переступають через себе і надягають «маску», стаючи веселою, товариською людиною, але як тільки у нього з’являється можливість відпочити від своєї ролі, і зануритися у свої думки, інтроверт стає таким, яким він є — орієнтованим на свій внутрішній світ. Типовий інтроверт спокійний, віддалений від усіх, крім близьких людей, планує свої дії завчасно, любить порядок у всьому і тримає свої почуття під суворим контролем. Якщо екстраверту для комфорту необхідна присутність інших людей, то інтроверту комфортно працювати і на самоті.

Інтроверт може бути чудовим ученим, психологом, дослідником або письменником.

Вперше термін з’являється в роботі Карла Юнґа 1921 «Психологічні типи». У цій праці стверджується, що екстраверсія проявляється в спрямованості лібідо людини на зовнішній світ, у тому, що екстраверт віддає перевагу соціальним та практичним аспектам життя без занурення у світ уяви та роздумів. Інтроверт, навпаки, віддає перевагу роздумам і уяві в операціях з реальними зовнішніми об’єктами.

З часом Юнґ істотно переглянув погляди на екстраверсію-інтроверсію. По-перше, він виділив ряд самостійних факторів (психологічних функцій), які він раніше включав до складу екстраверсії-інтроверсії: мислення, почуття (переживання), відчуття, інтуїція. По-друге, починаючи зі своєї програмної роботи «Психологічні типи» (1921) він не говорив про екстравертів та інтровертів, а про домінанту функцію екстраверсії або інтроверсії. Тобто він писав, що в психіці індивіда, людини може домінувати одна з функцій — екстраверсійне або інтроверсійне мислення, почуття, відчуття, інтуїція, при цьому в психіці знаходилося місце і для інших функцій, які відігравали допоміжну роль.

Айзенк, запозичив у Юнґа ці поняття, наповнюючи їх дещо іншим змістом — для Айзенка ці поняття є полюсами суперфактора — комплексу корелівних між собою рис особистості, які генетично детерміновані. Типовий екстраверт за Айзенком оптимістичніший, імпульсивній, має широке коло знайомств і слабкий контроль над емоціями та почуттями. Навпаки, типовий інтроверт — спокійний, віддалений від усіх, крім близьких людей, планує свої дії завчасно, любить порядок у всьому і тримає свої почуття під суворим контролем.

У психіатрії поширена типологія Леонгарда, який запозичив найбільш раннє тлумачення даного терміну у Юнґа і переосмислив його: за Леонгардом, екстраверт — особистість безвільна, піддана впливу з боку, інтроверт — особистість з волею. У той же час, типологія Леонгарда є психіатричною, а не психологічною, і відноситься перш за все до патології. Якщо ж говорити не про патології, то близькими до тлумачення Леонгардом (але не Юнґом) даного терміну є такі терміни психології, як локус контролю (внутрішній і зовнішній), екстерналізм і інтерналізм (Акофф і Емері), та ін.

Терміни «екстраверсія» та «інтроверсія» використовуються також в типології Маєрс-Бріґґс, в соціоніці, в психософії, та в інших сучасних опитувальників та діагностичних методик, де їх тлумачення має свою специфіку.

 1. ↑ Карен Хорни. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза Издательство: Академический проект 2007 г.
 • Айзенк Г.Ю. Структура личности. — СПб.: Ювента. М.: КСП+, 1999. — 464 с — ISBN — 5896920148.
 • Юнґ К.Г. Психологические типы. Перевод: София Лорие (под ред. В. Зеленского), Спб.:Азбука, 2001.
 • Ashton, M.C., Lee, K., Perugini, M., Szarota, P., de Vries, R.E., Di Blas, L., et al.(2004). A six-factor structure of personality-descriptive adjectives: Solutions from psycholexical studies in seven languages. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 356-366.
 • Eysenck, H. J. Dimensions of Personality. London. 1947.
 • John, O.P., Naumann, L.P., & Soto, C.J. (2008). Paradigm shift to the integrative Big Five trait taxonomy. In O. P. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 114-158). New York, NY: Guilford Press.

uk.wikipedia.org

Ответы@Mail.Ru: Кто такой интроверт?

Это человек –айсберг, лишь небольшая часть которого открыта внешнему миру. Он в основном ориентирован на свой внутренний мир. Во внешних проявлениях малообщительный, спокойный, иногда просто молчаливый. В поступках и решениях осторожный, он не обладает большой энергетикой и предпочитает браться за посильные конкретные дела или, увы, вообще не за что не браться. Он старается ограничить поступление информации из вне. Ему трудно быстро переключаться с одного на другое. Как следствие, интроверта нелегко сдвинуть с его точки зрения, а уж заставить расстаться с какими-то представлениями ещё сложнее, так как новая информация тщательно “просеивается” сквозь сито внутренних установок. Он не любит всего, что выбивает из привычной колеи: резких, громких звуков, незапланированных действий, неожиданных визитов, незнакомой компании. Вы –интроверт, если предпочитаете: тишину одиночества; не нуждаетесь в компании; скрупулёзны; неактивны; не станете знакомиться первым; не заговорите с незнакомым.

Интроверты — это люди, которые ориентируются на собственные переживания, свой внутренний мир.

Личность, направленная «в себя». Экстраверт — направленная во внешнюю среду личность. Говоря проще, интроверт — это втягивающий свои эмоции в себя, а экстраверт — раздающий направо и налево свои эмоции. Причем, и тот, и другой могут быть и альтруистами, и мизантропами.

<a rel=»nofollow» href=»http://www.chakrachka.ru/tonkie_tela/efirnoe/ekstraverty_i_intr.htm» target=»_blank»>http://www.chakrachka.ru/tonkie_tela/efirnoe/ekstraverty_i_intr.htm</a>

люди, живущие вовнутрь, а не наружу.)

Попробуй, дочитай ISTJ — молчаливые и сдержанные личности, заинтересованные в безопасности и мирной жизни. Они обладают сильным внутренним чувством долга, которое дает им мотивацию, а их намерениям — серьезность. Организованные и методичные, они могут добиться успеха в любом деле, за которое возьмутся. ISTJ очень преданные, верные и надежные. Они уделяют большое внимание честности и сплоченности. Это «добропорядочные граждане» , которые изо дня в день будут делать верное для своих семей и организаций дело. Не смотря на то, что ISTJ относятся ко всему крайне серьезно, они обладают блестящим чувством юмора и умеют хорошо повеселиться — особенно в кругу семьи или неформальных собраниях, связанных с работой. ISTJ склоны верить в закон и традиции, и ожидают того же от окружающих. Вынужденные преступать законы или идти против правил, они чувствуют себя неуютно. Если они видят выгодную причину отступить от установленного порядка, они это сделают, однако, ISTJ чаще склонны считать, что все должно делаться в соответствии с планами и методиками. Если ISTJ не будут вовсе развивать свою интуицию, они могут стать одержимыми регламентом и настаивать на том, чтобы все было сделано «как полагается» . ISTJ беспредельно верны своим словам и всегда делают то, что обещали. По этой причине, на них иногда перекладывают все больше и больше работы. ISTJ обладают таким сильным чувством долга, что им может быть трудно сказать «нет» , когда на них возлагается такой объем работы, с которым им трудно справиться. Поэтому ISTJ часто работают сверх положенного времени, что дает им немало преимуществ. ISTJ много времени уделяют работе и вкладывают огромное количество энергии в любое дело, которое, с их точки зрения, важно для достижения конечной цели. В тоже время, они предпочитают воздерживаться от траты энергии на вещи, которые значат для них мало или которым они не видят практического применения. Они предпочитают работать в одиночестве, но если потребует ситуация, смогут хорошо работать и в команде. Они стремятся быть основательными во всем, за что принимаются, и очень любят обладать авторитетом в избранной ими области. ISTJ редко теоретизируют и используют абстрактное мышление, но их навыки практического применения на высоте. ISTJ питают огромное уважение к фактам и носят в голове огромное множество событий и мелочей, собранных с помощью своего Сенсорного предпочтения. У них могут быть трудности с пониманием идей или концепций, далеких от их личного мировоззрения, однако, если будет продемонстрирована вся важность и уместность идеи для кого-то, кого они уважают или о ком заботятся, эта идея становится фактом, который ISTJ воспримет и поддержит. Однажды поддержав дело или идею, ISTJ не остановятся ни перед чем, считая, что они исполняют свой долг обеспечения поддержки там, где это необходимо. ISTJ обычно не считаются ни со своими собственными чувствами, ни с чувствами окружающих. У них могут быть серьезные проблемы со скорым пониманием эмоциональных потребностей окружающих людей. Будучи от природы перфекционистами, они не склонны поощрять старательность окружающих равно тому, как и поощрять старательность в себе. Однако, ISTJ не следует забывать время от времени благодарить людей за те вещи, которые они обязаны делать. Как правило, ISTJ чувствуют себя некомфортно, когда приходится выражать окружающим собственные эмоции и привязанности. Однако, сильное чувство долга и способность видеть, что необходимо предпринять в данной конкретной ситуации, обычно позволяют им преодолевать природную сдержанность, благодаря чему они становятся очень нежными и заботливыми с людьми, которых любят. Однажды догадавшись об эмоциональных потребностях близких, ISTJ постарается всегда их удовлетворять. ISTJ предельно честные и верные. Они приверженны традициям, обладают семейным мышлением (синоним — клановое мышление — прим. перев.) , они приложат массу усилий, чтобы все в их доме и кругу близких людей

Существует два типа психики — интроверт и экстроверт. Интроверт это человек замкнутый в себе, сосредоточенный на собственных переживаниях. Он тяжело сходится с людьми, но и очень тяжело переживает разрыв с кем-либо. Эти люди молчаливы, не любят рисковать. Мне кажеться, что в чистом виде эти типы бывают редко выражены в человеке. Чаще всего в нас что-то от интроверта, а что-то от экстраверта.

интроверты -это такие люди которые предпочитают сосредотачиваться на мире внутреннем. «Уйдя в себя», интроверты повышают свой энергетический запас, поэтому им никто не нужен чтобы отдохнуть. Будут благодарны, если их не будут беспокоить, и дадут возможность побыть либо «наедине с собой», либо – наедине с тем делом, которым они сейчас заняты. И не дай бог – кто-то не вовремя позвонит или зайдет! Возможно

Интроверт – человек, обладающий нервной системой, не позволяющей ему открыто выражать свои эмоции и переживания

Я-смесь из интроверта и социопата. Интроверты-люди, которые не то что бы плохо сходится с людьми, они просто не водятся с кем попало, очень тщательно выбирают себе друзей. Вдумчивые, серьёзные люди. Зачастую любят оставаться наедине с собой и размышлять о том, о сём. Замкнуты, сосредоточенны на собственном внутреннем мире, чем на внешнем. Интроверты-не мизантропы (но бывают и исключения), поэтому им тоже нужно находиться в компании, но только в компании своих друзей или/и близких, так как в компании незнакомых или тех, кого они недолюбливают, им становится «не в своей тарелке», молчат и стараются не привлекать внимание.

Интроверт — человек замкнутый. Может даже одиночка. Очень мало друзей, и наверно вообще нету, если только знакомых много, а друзей мало 1-2 человека из друзей. Такие люди очень стеснительные. Скованные. Не уверенные в себе. Им нравится быть в одиночестве и т. п. ..

Это все про меня

Интроверты управляют миром <a href=»/» rel=»nofollow» title=»50256556:##:introverty-upravlyayut-mirom/»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>

видео про интровертов)) <a rel=»nofollow» href=»https://youtu.be/6QsUqHLS0Zg» target=»_blank»>https://youtu.be/6QsUqHLS0Zg</a>

touch.otvet.mail.ru

ИНТРОВЕРСИЯ — это… Что такое ИНТРОВЕРСИЯ?

 • Интроверсия — экстраверсия  распространённое в психологии основание категоризации или измерения черт личности. Наиболее известны два несколько отличающихся понятия интроверсии  экстраверсии, принадлежащих Карлу Густаву Юнгу и Гансу Юргену Айзенку.… …   Википедия

 • интроверсия — 1. Обращенность сознания к самому себе, поглощенность собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к окружающему. Одна из базовых черт личностных. Противоположное понятие экстраверсия. 2. Согласно З. Фрейду… …   Большая психологическая энциклопедия

 • интроверсия — и, ж. (нем. Introversion …   Словарь иностранных слов русского языка

 • интроверсия — сущ., кол во синонимов: 3 • замкнутость (21) • интровертированность (3) • …   Словарь синонимов

 • ИНТРОВЕРСИЯ — (от лат. introver sus обращенный во внутрь) англ. introversion; нем. Introversion. По К. Г. Юнгу свойство личности, состоящее в направленности на внутренний мир собственных ощущений, переживаний, чувств, мыслей, рассудительности, в опоре на… …   Энциклопедия социологии

 • ИНТРОВЕРСИЯ — (от англ. introversion). Свойство личности, стандартно описываемое как склонность избегать социальных контактов (некоммуникабильность, необщительность), стремление к уединению, ориентация не на внешний, а на внутренний мир. К комплексу черт… …   Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

 • интроверсия — интровертированный интроверт Обращенность внимания внутрь себя, необщительность, замкнутость. См также эксграверсия. [http://www.lexikon.ru/sexology.html] Тематики сексология Синонимы интровертированныйинтроверт …   Справочник технического переводчика

 • ИНТРОВЕРСИЯ — – ориентация, установка человека, в соответствии с которой жизненные интересы направлены на его внутренний мир. В психоанализе под интроверсией понимается направленность либидо (сексуальной энергии) человека не на внешние объекты, а на его… …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • ИНТРОВЕРСИЯ — (Introversion) способ психологической ориентации, в котором движение энергии осуществляется по направлению к внутреннему миру (ср. экстраверсия).«Интроверсией называется обращение либидо вовнутрь. Этим выражается негативное отношение субъекта к… …   Словарь по аналитической психологии

 • Интроверсия — (от лат. intro движение внутрь и verto обращать, поворачивать)     свойство человека, характеризующееся доминирующей ориентацией на свободный внутренний мир. Автор этого понятия К. Юнг, который по критериям И. и противоположной ей экстраверсии (т …   Педагогический терминологический словарь

 • dic.academic.ru

  экстраверт — Викисловарь

  Морфологические и синтаксические свойства

  падежед. ч.мн. ч.
  Им.экстраве́ртэкстраве́рты
  Р.экстраве́ртаэкстраве́ртов
  Д.экстраве́ртуэкстраве́ртам
  В.экстраве́ртаэкстраве́ртов
  Тв.экстраве́ртомэкстраве́ртами
  Пр.экстраве́ртеэкстраве́ртах

  экс-тра-ве́рт

  Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

  Приставка: экстра-; корень: -верт- [Тихонов, 1996].

  Произношение

  Семантические свойства

  Значение
  1. психол. человек, психический склад которого характеризуется преимущественной обращённостью к объектам внешнего мира ◆ Александр был типичный экстраверт, легко завязывал компании, шел на риск и даже на авантюру. В. П. Аксёнов, «Новый сладостный стиль», 2005 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  Синонимы
  Антонимы
  1. интроверт
  Гиперонимы
  1. человек
  Гипонимы

  Родственные слова

  Этимология

  Происходит от ??

  Фразеологизмы и устойчивые сочетания

  Перевод

  Библиография

  • Словарь новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80-х годов) / Под ред. Н. З. Котеловой. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. — ISBN 5-86007-016-0.

  ru.wiktionary.org

  13 признаков того, что вы интроверт, даже если не знаете об этом

  1. Вы не рады знакомству с новыми людьми

  Это не означает, что вы не умеете дружить или испытываете проблемы в общении. Просто некоторые люди имеют подспудное желание постоянно расширять круг своих знакомых, умеют легко и быстро сходиться с людьми. Вы — нет.

  2. Вы умеете хорошо говорить, но не участвуете в обсуждениях

  Если человек интроверт, то это совершенно не значит, что он не способен связать двух слов или не умеет выступать на публике. Ещё как способен и умеет! Но после блестящего выступления, доклада или лекции вы не слишком любите отвечать на вопросы или участвовать в спорах.

  3. У вас есть друзья-экстраверты

  Удивительно, правда?

  Впрочем, противоположности притягиваются, так что вполне естественно, что у вас могут быть сверхобщительные друзья. Но вы держите их на расстоянии и подпускаете к себе строго дозированно, просто чтобы ещё раз убедиться в прелести своего одиночества.

  4. Вы не любите большие скопления людей

  Концерты, вечеринки, собрания, толпы на улицах заставляют вас чувствовать себя неуютно и уязвимо. В вас нет панического страха, но каждый раз появляется подсознательное желание быстрее покинуть это беспокойное место.

  5. Вам не нравятся интервью и собеседования

  Любое подобное мероприятие требует умения быстро устанавливать психологические связи с новыми людьми, что интроверты не слишком любят. Поэтому они всегда предпочитают письменные ответы и заочные интервью личному общению.

  6. Вы верный друг

  Интроверты обычно очень лояльные и честные люди. Они являются, как правило, самодостаточными личностями, которые ценят в дружбе именно отношения, а не те выгоды, которые она может приносить.

  7. Иногда вы просто ничего не делаете

  Экстраверты всегда чем-то заняты, всегда в процессе. Им скучно быть с самим собой, и они стремятся заполнить эту пустоту любым действием. Интроверты, в отличие от них, способны наслаждаться своим собственным обществом и находить удовольствие в покое.

  8. Вы предпочитаете письма звонкам

  Ваш мобильный телефон звонит не слишком часто, потому что все друзья и коллеги уже поняли, что вам лучше отправлять текстовые сообщения или электронные письма. Вы не понимаете, как и зачем можно решать дела по телефону, если есть Gmail.

  9. Вы (на)долго сходитесь с людьми

  Если вы интроверт, то это не значит, что у вас вообще нет друзей. Друзья есть, но они совершенно особого качества. Это действительно проверенные временем и обстоятельствами люди, которые появились в вашей жизни не случайно.

  10. Вы вежливы

  Богатый внутренний мир и ранимость интровертов заставляют их более внимательно относиться к чувствам окружающих. Хорошо зная на себе, насколько разящим может быть неосторожный жест или слово, они большое значение придают манерам, этикету и традициям.

  11. Вы стараетесь планировать заранее

  Экстраверты вполне способны сорваться завтра в кругосветное путешествие, а послезавтра спонтанно основать новую компанию. У вас не меньшее количество интересных идей, но, прежде чем приступить к их реализации, вы предпочитаете хорошо всё спланировать. В письменном виде, разумеется.

  12. Вы чувствуете себя старше своих ровесников

  Спокойствие, рационализм, выдержанность и хорошие манеры были присущи вам даже в совсем юном возрасте, и это всегда отличало вас от большинства сверстников. Иногда вы смотрели на них немного свысока, поражаясь спонтанности и необдуманности их поступков.

  13. Вы способны держать баланс между общением и одиночеством

  Хотя наедине с собой вы не чувствуете совершенно никакого дискомфорта, вы прекрасно понимаете необходимость социализации. Поэтому вы вполне осознанно стараетесь, когда считаете это нужным, бывать на тусовках, вечеринках и общественных мероприятиях. При этом вы не пытаетесь себя насиловать и изображать заводилу и душу компании. Даже в шумном многолюдном месте вы остаётесь тем, кем являетесь на самом деле, и получаете от этого удовольствие.

  Ведь вы — интроверт.

  lifehacker.ru

  Отправить ответ

  avatar
    Подписаться  
  Уведомление о